Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


16.12.2011, 09:47

Obvestilo o spremembi dejavnosti borznoposredniške družbe PFCI, d.o.o.

Spoštovani,

Družba PRIMORSKI FINANČNI CENTER INTERFIN, borzno posredniška družba, d.o.o., Pristaniška ulica 12, 6000 Koper (v nadaljevanju: PFCI), vas obvešča, da je edini družbenik družbe PFCI dne 13.12.2011 sprejel sklep, s katerim se dejavnost družbe PFCI spremeni tako, da slednja ne bo več opravljala investicijskih storitev in poslov po Zakonu o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) kot borzno posredniška družba.

Družba PFCI je dolžna zaradi spremembe dejavnosti urediti vse potrebno za prenos poslovanja s finančnimi instrumenti na drugo primerno borzno posredniško družbo. Uprava PFCI je kot najboljšo izbiro za Vas ocenila borzno posredniško družbo ALTA Invest d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA Invest) in z njo sklenila pogodbo, na podlagi katere bo ALTA Invest v skladu z veljavno zakonodajo, skupaj s PFCI, opravila vsa dejanja, ki so potrebna za prenos finančnih instrumentov in prehod strank na ALTO Invest.

Vse dodatne informacije so na voljo v priloženih dokumentih ter seveda na naših telefonskih številkah: 05/66-33-100 in 05/66-33-134.


S spoštovanjem,


PFCI, d.o.o.
uprava družbe