Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


12.03.2012, 14:31

Obvestilo

Spoštovani,

Borznoposredniška družba PFCI, d.o.o. je v skladu z načrtom dne 24.2.2012 v sodelovanju s Centralno klirinško depotno družbo (KDD) opravila prenose slovenskih finančnih instrumentov na trgovalnih računih strank. Finančni instrumenti vseh tistih strank, ki niso podale zahteve za prenos na drugo borznoposredniško družbo po lastni izbiri ali na registrski račun pri KDD, so preneseni na trgovalne račune pri borznoposredniški družbi ALTA Invest, investicijske storitve, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ALTA invest d.d.).

Da bi vsem strankam olajšali poslovanje s finančnimi instrumenti in opravljanje drugih investicijskih storitev je ALTA Svetovanje d.o.o., ki je odvisni borznposredniški zastopnik družbe ALTA Invest d.d., odprla svojo poslovalnico na naslovu Pristaniška 12 v Kopru (v 4. nadstropju). Vse nekdanje stranke PFCI, d.o.o. pa tudi ostala zainteresirana javnost lahko sedaj na tem naslovu opravijo investicijske storitve, ki zajemajo:
-       odpiranje trgovalnih računov za poslovanje s finančnimi instrumenti;
-       podaja nakupnih ali prodajnih naročil v zvezi s finančnimi instrumenti;
-       podaja zahtev za preknjižbo finančnih instrumentov med različnimi trgovalnimi računi;
-       sprejem aktualnih trajajočih prevzemnih ponudb;
-       urejanje zastavnih pravic na finančnih instrumentih.

Družba PFCI, d.o.o. v vmesnem času ureja vse potrebno v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov za prejem odločbe Agencije za trg vrednostnih papirjev o prenehanju dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev. Takoj po prejemu te odločbe bo PFCI, d.o.o. začel postopke, da se čim prej registrira kot odvisni borznoposredniški zastopnik ALTE Invest d.d. in prične opravljati investicijske storitve in posle ter pomožne storitve kot odvisni borznoposredniški zastopnik družbe ALTA Invest d.d. na naslovu Pristaniška 12 v Kopru (v 4. nadstropju). O poteku dogajanja vas bomo sproti obveščali na naši spletni strani.

S spoštovanjem.

PFCI, d.o.o.
KOPER
uprava družbe