Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


10.02.2012, 15:18

Interesenti za Mercator odšli

Novica tedna v Sloveniji je vsekakor prekinitev pogajanj za nakup delnic Mercatorja.

Hrvaški Agrokor je naposled storil to, kar je že nekaj časa viselo v zraku. Odločil se je, da prekine pogovore za nakup Mercatorja pri čemer je kot razlog navedel, da pripravljenosti za prodajo v Sloveniji v tem trenutku očitno ni, postopki pa se vlečejo že predolgo. Ali je ta razlog pravi, ali je v ozadju morda pomanjkanje finančnih sredstev s strani hrvaškega podjetja je sedaj pravzaprav vseeno. Neuradna ponudba v višini 221 EUR za delnico »najboljšega soseda« je preteklost. Za Slovenijo je sedaj pomembno dvoje.

Prvič, zaradi propada pogajanj o prodaji delnic Mercatorja lahko pričakujemo povečan likvidnostni krč. Banke so si namreč obetale kupnino s katero bi lahko vsaj malo izboljšale stanje v svojih bilancah, kar pa se sedaj seveda ne bo zgodilo. Še huje, padec Mercatorjevih delnic na Ljubljanski borzi bo za banke pomenil dodatne odpise vrednosti in torej nove minuse, kar bo za seboj potegnilo novo zategovanje kreditne aktivnosti. Dodatno se bo zaradi tega zapletla sanacija Pivovarne Laško. In drugič, vprašanje je ali bomo še kdaj imeli možnost doseči tako ceno za delnice največjega slovenskega trgovca. Slovenija se namreč poglablja v recesijo, kar se na maloprodaji že pozna. Konkurenca nižjecenovnih diskontov je neizprosna, kar bo pomenilo počasno drsenje Mercatorjevega tržnega deleža na domačem trgu s tem pa tudi zniževanje njegove dobičkonosnosti.

Načrt za leto 2012, ki ga je pred štirinajstimi dnevi objavila uprava Mercatorja je v tem smislu dovolj zgovoren. Načrtovan čisti dobiček znaša 16 milijonov EUR, kar je 34% manj kot v preteklem letu. Predlagano dividendo bodo kar prepolovili v primerjavi s tisto izplačano lani. Dejstvo, da je Mercator tudi relativno visoko zadolžen v takih pogojih ni ravno obetavna informacija. Glede na načrte in težko poslovno okolje, ki se nam obeta, ne gre pričakovati elementov, ki bi lahko vplivali na rast tečaja delnic Mercatorja. Škoda, zaradi obskurnih interesov dnevne politike so lastniki Mercatorja izgubili lepo priložnost za vnovčenje svojih deležev. Vsaj za nekaj časa, dokler bodo trajale neugodne gospodarske razmere, take priložnosti ni mogoče več pričakovati. In ta čas utegne trajati zelo dolgo, za marsikoga predolgo. Pričakujemo lahko sicer nove ponudbe, ki pa glede na okoliščine najbrž ne bodo niti približno dosegale cene, ki jo je bil pripravljen ponuditi Agrokor. In kdo bo plačal kolateralno škodo tega početja?

Do konca tedna naj bi v Sloveniji dobili naslednjo vlado. Težave, ki jo čakajo so precejšnje. Fokus bo predvsem na proračunski vzdržnosti, saj je sedaj že vsem jasno, da barka močno pušča vodo. Vprašanje je ali bo ta vlada tista prva v Sloveniji, ki bo sposobna obrniti tok dogodkov iz smeri proračunske radodarnosti v proračunsko krčenje. Predvideni novi finančni minister v tej smeri deluje resno, a je težava v tem, da nima dovolj političnih izkušenj in teže proti drugim dolgoletnim političnim mačkom v vladi, ki morda zaradi lastnega ugleda ne bodo podprli vseh nujnih ukrepov in igrali igro s figo v žepu. Doslej so bili vsi ukrepi v smeri stabilizacije javnih financ neuspešni. Nujne reforme so bile zmeraj zavrnjene, zaposlovanje in plače v javnem sektorju nikoli zares pod vprašajem, investicijski denar »za prijatelje« skozi dostopen. Pravzaprav lahko ugotovimo, da je največja sreča za Slovenijo, da je končno v blagajni zmanjkalo denarja. Temu dejstvu se nihče več ne more izogniti, vprašanje je le koliko časa se bomo borili s tistimi, ki tega ne bodo zlahka sprejeli.

Dogajanje v tujini se v zadnjih dneh vrti samo še okoli Grčije. O tem ali bo sklenjen reševalni dogovor ali ne, se ugiba praktično iz dneva v dan. Vsak dan je zadnji, ko naj bi bil sklenjen dogovor, a nato sledi nov dan in rešitve seveda še ni. Grški politiki imajo na izbiro dve možnosti: potrdijo nove varčevalne ukrepe, kot jih zahteva EU in doživijo ogenj v lastni strehi ali pa zavrnejo zahteve EU, razglasijo bankrot in prav tako doživijo veselico doma. Vsekakor v Atenah fešta bo. Aprila letos imajo tam še volitve in najbrž ni potreba posebej ugibati, da bo precej glasov zbral tisti kandidat, ki bo najbolj kričal proti Nemčiji, EU ipd. Zažiganje nemških zastav bo obvezno predvolilno opravilo, »Die Frau« pa bo ponovno prikazana kot biblijska kazen poslana z namenom, da zatre častilce Dioniza. Kakorkoli že, živahno bo in ne gre pričakovati, da je na to temo že izrečena zadnja beseda.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, član uprave. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Borznoposredniška družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43. Pristojni nadzorni organ borznoposredniške družbe je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.