Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


26.10.2012, 14:04

Petrol dobro, banke precej manj

Vrsta objav šibkih poslovnih rezultatov v ZDA je obtežila borzne indekse.

V zadnjih mesecih smo pogosto opozarjali na dejstvo, da so pričakovanja o poslovnih rezultatih največjih podjetij v ZDA in Evropi najbrž preoptimistična. Večina dosedanjih objav o poslovanju v obdobju julij – september našo skepso potrjuje. Z izjemo bančnih dobičkov, ki so večinoma posledica monetarnih akcij centralnih bank in »fantazijskega« vrednotenja bilanc, ostali sektorji niso navdušili vlagateljev. Največja razočaranja so v panogah pridobivanja in predelave surovin ter tehnologije. Rezultati Googla, Appla in Amazona so prizemljili evforijo, ki je vladala okoli teh internetnih gigantov. Večina podjetij sicer ostaja dobičkonosnih, le stopnja rasti se je ustavila. Analitiki bodo zaradi tega v svoje modele vrednotenj prisiljeni vnesti določene spremembe. Delniški trgi posledično v zadnjih dneh ne najdejo več moči za preboj na nove vrhove. Največje vprašanje sedaj je, ali gre zgolj za kratek predah v tretjem četrtletju, ali pa je upočasnitev sindrom kakih resnejših težav.

Sprememba je opazna tudi pri reakciji borznih trgov na monetarno popuščanje (quantitative easing ali QE). V primeru QE1 in QE2 so borzni trgi v naslednjem mesecu dni pridobili cca 10% vrednosti. Tokrat so borze dober mesec dni po Bernankejevi oznanitvi programa QE3 prvič nižje, kot so bile dan pred objavo začetka programa. Akcija Federal Reserve je bila torej v celoti vključena v tečaje delnic že pred samim začetkom. Točno to smo tudi opozarjali, ko smo svarili, da se trgi obnašajo kot heroinski odvisneži, ki po vsaki monetarni dozi potrebujejo novo. In to se že dogaja tudi danes. Borze zaradi poslabševanja gospodarske situacije in šibkih rezultatov podjetij v tretjem četrtletju od šefa ameriških zveznih rezerv že pričakujejo oz. zahtevajo novo ukrepanje. Bernanke se je sam zapletel v igro iz katere bo težko izplaval.

Tudi na domačem terenu se počasi začenja sezona objav devetmesečnih rezultatov poslovanja. Prvi so pohiteli pri Petrolu za kar so imeli tudi dobre razloge. Skupina Petrol je namreč povečala prihodke od prodaje za 18% na 2,8 milijarde EUR, kar je sicer v veliki meri posledica rasti cen goriv. Bolj pomemben pa je podatek o čistem dobičku, ki se ga je v devetih mesecih letošnjega leta nabralo za skoraj 42 milijonov EUR. Petrol je sicer v svoji objavi navedel, da gre za »oceno« poslovanja v devetih mesecih tako, da bi za bolj natančno mnenje vendarle morali videti tudi kakšno bilanco. Z nekaj previdnosti pa lahko ocenimo, da bi do konca leta morali čisti dobiček povečati na vsaj 54 milijonov EUR, v kolikor ne bo kakšnih večjih slabitev naložb. Tržna kapitalizacija podjetja bi v tem primeru pri sedanjem tečaju pomenila približno 8-kratnik letnega dobička, kar je razmeroma ugodno vrednotenje, seveda ob predpostavki, da vsaj tako raven dobičkonosnosti obdržijo tudi v prihodnje. Če upoštevamo še dobro dividendo, je Petrolova trenutno ena od delnic z najboljšim razmerjem med tečajem in pričakovanim donosom na domači borzi. Vlagatelji, ki na trg vstopajo pri nizkih vrednotenjih so običajno na dolgi rok ustrezno nagrajeni.

Pričakovano slaba sta rezultata obeh bank, ki kotirata na Ljubljanski borzi. Abanka je devet mesecev zaključila z izgubo v višini 38 milijonov EUR, mariborska Nova KBM pa kar v višini 100 milijonov EUR. Izgube so seveda posledica oslabitev in rezervacij iz naslova slabih naložb (posojil), čutiti pa je tudi pritisk na neto obrestno maržo. Pri ocenah bank je naše mnenje že kar nekaj časa precej zadržano, saj verjamemo, da bodo odpisi slabih naložb še nadalje v veliki meri krojili bilance, zaradi česar se bo najbrž še večkrat pojavila potreba po dokapitalizacijah. Napoved gibanja BDP za Slovenijo je namreč negativna tako v letošnjem, kot tudi v naslednjem letu (Evropska banka za obnovo in razvoj nam napoveduje cca 2% padec), kar daje slutiti, da težav v bančnih bilancah še ni konec. Delničarje bank bi utegnila osrečiti možnost, če bi tem bankam uspelo na državno »slabo banko« prenesti svoje slabe naložbe po precej višjih cenah od knjigovodsko zavedenih. Za dobro državnega proračuna pa bi bilo vendarle bolje, da do tega ne pride. Tečaja obeh omenjenih bančnih delnic na domači borzi sta sicer izjemno nizka, vendar ostajata obe naložbi v razredu visoko špekulativnih.

Za konec še obvestilo vsem delničarjem Slovenijalesa (oznaka delnice SLLG): Zavarovalnica Triglav je objavila prevzemno ponudbo za delnice SLLG in sicer po tečaju 119,43 EUR za delnico. Prevzem traja do 26. novembra 2012 do 12. ure. Prevzemna ponudba ne vsebuje praga uspešnosti. Z delnicami SLLG se trguje tudi na Ljubljanski borzi, tečaj na dan nastanka tega poročila pa znaša 116 EUR. Prevzemni prospekt s podrobnejšimi podatki je sicer na vpogled dostopen pri vseh borznoposredniških družbah in bankah, ki imajo v Sloveniji dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.