Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


30.11.2012, 14:46

Medletno spričevalo

Slovenska poslovna elita je razkrila devetmesečne rezultate poslovanja.

Najbrž imate ta teden že dovolj debat glede protestov po Sloveniji, njihove legitimnosti, upravičenosti policijske sile, političnega ozadja itd… Mi se bomo raje posvetili naši najljubši zadevi in to so številke. Večina podjetij, ki kotira na Ljubljanski borzi je namreč do konca tedna objavila rezultate poslovanja dosežene v obdobju januar – september. Oglejmo si jih nekoliko podrobneje.

Najprej moramo povedati, da med vsemi večjimi podjetji ni nobenega, ki bi ga lahko prav posebej izpostavili kot pozitivno presenečenje. Da bi bilo katero od podjetij torej skriti biser oziroma izrazito podcenjeno, ne moremo govoriti. Imamo pa nekaj družb, ki sicer poslujejo stabilno (razmeram primerno), ne pa blesteče. Med slednje sodijo Telekom Slovenije, Krka, Luka Koper, Petrol, Aerodrom Ljubljana ter obe zavarovalnici (Sava RE in Triglav). Vsa ta podjetja so zadržala vsaj enak nivo dobička kot v lanskem devetmesečnem obdobju. V slabši situaciji se nahajajo Gorenje, Mercator, Abanka in Nova KBM. Podjetja kot so Istrabenz, Sava in Intereuropa je trenutno težko ovrednotiti, ker tam potekajo obsežni procesi prestrukturiranja bilanc. Njihovi dosedanji delničarji so že izgubili praktično celoten vložek. Ta tri podjetja in obe zgoraj omenjeni banki ostajajo v rangu špekulativnih naložb za tiste, ki imajo izrazito visok prag sprejemanja in toleriranja tveganj.

Zakaj smo zgoraj trdili, da nobeno od navedenih podjetij ne posluje blesteče, čeprav nekatera objavljajo lepe dobičke? Zato, ker se pri podrobnejšem pogledu v drobovje bilančnih izkazov pokaže, da prihaja do močnih pritiskov na zniževanje marž. Nekatera podjetja zato dobiček ohranjajo tudi z drugimi enkratnimi učinki, s katerimi malce olepšajo končno sliko. Daleč od tega, da bi bila to nedovoljena praksa, delničarji se morajo le zavedati, da imajo »enkratni« učinki svoje ime z določenim razlogom.

Tako je Petrol večji del svojega povečanja dobička na medletni ravni, ta znaša cca 42 milijonov EUR, dosegel iz naslova odprodaje osnovnih sredstev, brez tega bi bil končni rezultat precej podoben lanskemu. Tudi rast čistega dobička Luke Koper, povečala ga je za skoraj tri-krat na 8,2 milijona EUR, je v celoti posledica tega, da je bila lani ta kategorija slabljena zaradi učinkov odpisa naložbe v Intereuropo. Sam dobiček iz poslovanja Luke Koper je namreč za okrogel milijon EUR nižji kot lani, kar kaže na pritisk rastočih stroškov. Ob nadaljevanju tega trenda se bo Luka Koper naslednje leto veliko težje primerjala z letošnjim. Telekom Slovenije je posebna kategorija, saj mu prihodki od prodaje celo upadajo, vendar se podjetje zaenkrat uspešno bori s stroški poslovanja, ki jih znižuje vzporedno s padajočimi prihodki in na ta način ne poslabšuje dobičkonosnosti. Znižuje se tudi zadolženost družbe. Čistega dobička je za 41 milijonov EUR, kar je cca 11% več kot v enakem obdobju lani, kljub temu, da so prihodki od prodaje upadli za 4%.

Nekaj več besed velja nameniti še Krki. Slovenski paradni konj namreč kaže očitne znake upehanja. Prvi pogled na rezultate sicer ni zaskrbljujoč, čistega dobička je za 111 milijonov EUR, kar je cca 3% manj kot lani septembra. Bolj presenetljiv za investicijsko javnost je bil pogled na gibanje prihodkov in stroškov. Prihodki od prodaje namreč rastejo po stopnji 6% letno, glavni stroški pa kar po 14% letno. Dobička iz poslovanja (EBIT) je posledično za 15% manj kot v enakem obdobju predhodnega leta, to pa je za Krko tokrat novost. Smo torej na pomembni prelomnici, saj je pritisk na maržo očitno zelo močan. Krka s svojim poslovanjem še zmeraj daleč presega vse ostale slovenske družbe toda, ko enkrat postaneš velik se tempo rasti neizogibno upočasni.

Tečaji delnic podjetij, ki smo jih na začetku uvrstili v kategorijo stabilnih na Ljubljanski borzi trenutno odražajo ravno to značilnost  - stabilnost in nepremičnost. Vrednotenja so poštena, če jih primerjamo z nekatero tujo konkurenco celo ugodna. Razmerje med tečajem in dobičkom (P/E) se giba med 10 in 12. Zaradi razlike med vrednotenji tujih in domačih podjetij iz istih panog pa je že očitno, da vlagatelji Sloveniji pripisujejo povečano deželno tveganje in za naše delnice zahtevajo ustrezen »varnostni« diskont. Žal pritiski na marže kažejo, da bodo podjetja te stopnje rasti dobičkov vse težje vzdrževala še posebej, če ne bo prišlo do očitnega izboljšanja gospodarske situacije v Evropi. In morali bi biti res veliki optimisti, da bi danes lahko kje v Evropi videli luč na koncu tunela. Dogajanje na domači borzi pa bi v tem trenutku popestril le kakšen odmeven prevzem, a tudi tukaj imamo podoben problem. Morali bi biti res veliki optimisti, da bi verjeli v zmožnost domače politike in interesnih lobijev, da tak projekt prebavijo brez večjih zapletov. Nauk zgodbe: po vsaki dolgi, temni noči pride jutro.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.