Naj spremembe
na dan 21.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


11.01.2013, 11:04

Pogled v prihodnost

Leto smo tako v tujini kot doma začeli izjemno optimistično. Lahko v takem tempu tudi nadaljujemo?

Borze v tujini je navzgor potegnila razrešitev fiskalne dileme v ZDA, če temu sploh lahko tako rečemo. Kongresniki so namreč zgolj prestavili odločanje za dva meseca, ker se pač pričakovano niso uspeli dogovoriti nič pametnega. V Sloveniji je borzno veselico sprožila odločba ustavnega sodišča, s katero je prepovedala referendume o slabi banki in državnem holdingu s čimer so se odprla vrata špekulacijam o pospešeni prodaji državnega premoženja. Naše mnenje o tem, da bodo postopki prodaje, če sploh bodo, trajali kar nekaj časa že poznate in politični preobrat v zadnjih dneh je našo previdnost še potrdil.

V nadaljevanju se bomo posvetili napovedim za letošnje leto. Pri tem naj ponovno opozorimo, da investiranje razumemo kot ustvarjanje donosa skozi večletni cikel, ki zajema tako recesijo kot konjunkturo, kar pomeni, da enoletnim napovedim ne dajemo pomembne teže pa vendarle si takole, bolj za zabavo poglejmo naša razmišljanja:

 - ker nismo zasledili nobenega resnega ukrepa, ki bi razrešil fundamentalne strukturne probleme prezadolženih gospodarstev razvitih držav (beri: prestrukturiranje obstoječih in bodočih obveznosti), sklepamo, da bo gospodarska rast tudi v tem letu razočarala. Za Evropo pričakujemo nadaljevanje recesije, prav tako pričakujemo vsaj četrtletje ali dve recesije tudi v ZDA. Ne verjamemo, da se lahko ZDA kljub neprestanemu prestavljanju proračunskih težav v bodočnost, soočenju z realnostjo izognejo;

 - vztrajno korakanje na robu recesije se bo tako v Evropi kot preko luže poznalo na dobičkih podjetij, ki ne bodo uspeli dosegati pričakovanih stopenj rasti vračunanih v trenutne tečaje delnic;

 - v skladu z zgoraj napisanim moramo biti konsistentni zato pričakujemo, da bodo borze v teh državah leto zaključile nižje, kot so ga začele (podobno napoved smo podali za preteklo leto in jo popolnoma zgrešili, zato jo pač vzemite z zdravo mero rezerve);

 - v letošnjem letu se bo pritisk mednarodnih trgov osredotočil tudi na Japonsko, ki z obupnimi monetarnimi ukrepi poskuša na vsak način izsiliti inflacijo, nezavedajoč se, da utegne biti reakcija kreditnih trgov uničujoča;

 - za letošnje leto menimo, da bo prvič od začetka finančne krize na preizkušnjo postavilo zaupanje v monetarne ukrepe centralnih bank, katerih učinkovitost vseskozi upada. Ocenjujemo, da bodo tudi trgi v določenem trenutku spoznali, da likvidnostna poplava denarja na borzah v ničemer ne prispeva k odpravi strukturnih problemov prezadolženih gospodarstev, temveč v najboljšem primeru zgolj podaljšuje agonijo hirajočega zasebnega sektorja ter daje potuho politikom, ki se otepajo odgovornosti sprejemanja nepriljubljenih a nujnih ukrepov;

 - fokus orodij za reševanje stanja se bo iz monetarnega spektra preselil v fiskalni. Največje bitke se tudi v ZDA že napovedujejo okoli varčevalnih ukrepov za upočasnitev rasti proračunskega primankljaja. Tudi na zadnjem sestanku tamkajšnje centralne banke je vse več guvernerjev presenetljivo izrazilo mnenje, da je banka storila dovolj za spodbujanje likvidnosti ter izrazilo možnost predčasne prekinitve izvajanja nekaterih programov v okviru »quantitative easing«. Predčasna sprememba monetarne politike iz »sproščene« v »nevtralno« utegne trge presenetiti.

 - neodvisno od realizacije vsega zgoraj napisanega ocenjujemo, da bo povprečen vlagatelj, ki vstopa na trg pri sedanjih tečajih delnic na razvitih tujih borzah v povprečju ustvaril dolgoročni donos, ki ne bo presegel 4% letno. Ta donos pričakujemo v okviru večletnega cikla, menimo pa, da je prenizek za prevzemanje tveganj povezanih z delniškimi naložbami. Čakamo na ugodnejša vrednotenja za katera verjamemo, da se bodo pojavila v nadaljevanju.

Doma se je politična situacija ravno v zadnjih dneh precej zapletla tako, da je najbrž sedaj vsem jasno, da bodo prihodnji dnevi ključni za usodo borznega trga. Morebiten razpad koalicije in možnost predčasnih volitev lahko precej zamaje že začete postopke za prodajo državnega premoženja ter upočasni sprejemanje reformne zakonodaje.

Ne glede na vse skupaj si predvsem želimo, da bi tako v politiki, kot na kapitalskih trgih prevladala treznost. Želimo, da se preneha s spodbujanjem špekulativnega vedenja s pomočjo ohlapnih monetarnih politik, namesto tega pa naj končno prevlada možnost učinkovite alokacije kapitala na podlagi produktivnih kriterijev, ki so edini lahko merilo za dolgoročno rast prihrankov in posledično investicij, delovnih mest, plač, sociale itd... To kar počnejo akterji na finančnih trgih sedaj je namreč zgolj divjanje iz enega špekulativnega balona v drugega, zahvaljujoč presežni likvidnosti centralnih bank in naraščajočih proračunskih primankljajev in ne more biti osnova za dolgoročno stabilen finančni sistem.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.