Naj spremembe
na dan 21.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


18.01.2013, 14:08

Pustite čustva pred vrati

V luči zadnjih dogodkov v naši mali državici bomo poskušali razjasniti nekaj dilem.

Ko vlagatelji pristopate k borzi, se v principu soočate z dvema pomembnima tveganjema: specifično in sistemsko. Specifično tveganje je predvsem povezano z značilnostmi samega izdajatelja in instrumenta s katerim imamo opravka (npr. delnica določenega podjetja), medtem, ko se sistemsko tveganje nanaša na splošno stanje celotnega trga. Specifično tveganje je možno z razpršitvijo naložb zmanjšati na neko sprejemljivo raven, sistemskemu tveganju pa se ne moremo izogniti, dokler smo trgu izpostavljeni, razen z uporabo posebnih zaščitnih instrumentov, ki so na primer inverzno korelirani z gibanjem trga. Poenostavljeno bi lahko rekli, da se sistemsko tveganje nanaša predvsem na psihologijo vlagateljev in njihov odnos do tveganj.

Po naših dosedanjih izkušnjah večji del tveganj povezanih z vlaganjem v vrednostne papirje pravzaprav izhaja iz sistemskega tveganja. Iz obnašanja vlagateljev torej. Ista delnica ali obveznica bo namreč dosegla zelo različno ceno v času borzne evforije ali v času borzne depresije. Oziroma drugače povedano: nobena delnica ni tako kvalitetna, da ne bi mogla biti precenjena in nobena delnica ni tako slaba, da ne bi mogla biti podcenjena. Vse je torej stvar cene! In ker ceno vrednostnega papirja določajo investitorji z nakupi in prodajami na borzi lahko ugotovimo, da je njihovo obnašanje tisto, ki najbolj determinira trenutno tveganost trga.

Pri obnašanju investitorjev sta zelo pomembna dva psihološka faktorja: sidranje pričakovanj in čredni nagon. Sidranje pomeni, da smo vlagatelji veliko bolj dovzetni za dogodke in spomine, ki so se zgodili pred kratkim, lažje pa pozabimo na dogodke, ki so se zgodili dlje časa nazaj. V času naraščajočih borznih tečajev je torej vsak dan več vlagateljev prepričanih, da bodo tečaji rasli še naprej (ker so pač rasli včeraj), v času padajočih tečajev pa je vsak dan kak vlagatelj več, ki je prepričan, da bodo tečaji samo še padali. Čredni nagon najbrž veste kaj pomeni in sicer, da si večina posameznikov ne želi izstopati iz množice in se torej prilagaja ravnanju večine. Ko vsi kupujejo, kupujem še jaz in ko vsi prodajajo, prodajam še jaz. Na ta način vsaj ne morem izpasti čudak pred ostalimi, je pa skoraj garantirano, da bom izgubil premoženje. Ker ga bodo itak izgubili tudi ostali pa je to na nek perverzen način v redu. Ljudje smo res zanimiva bitja…

Čredni nagon in sidranje pričakovanj delujeta v nasprotju z interesi vlagatelja. V času borzne evforije namreč spodbujata  in krepita špekulativno vedenje vlagateljev, ki se nato odraža na naraščajočih cenah vrednostnih papirjev preko katerih se povečuje sistemsko tveganje trga. Vlagatelji začnejo torej tveganja podcenjevati ravno takrat, ko je to najmanj primerno. Velja tudi obratno, saj zgoraj navedena psihološka faktorja močno zavirata špekulativno vedenje vlagateljev v času borzne razprodaje, ki torej ravno ob nepravem času panično prodajajo delnice oz. precenjujejo tveganja takrat, ko bi bilo bolj primerno, da bi si upali nekaj tveganja sprejeti.

Čemu vse to pisanje? Ker smo imeli v zadnjih dveh mesecih moč vse to v živo opazovati na Ljubljanski borzi. Poleti 2012 ga skoraj ni bilo junaka, ki bi si, ob splošnem borznem mrtvilu, upal kupovati slovenske delnice. Nato je prišlo nekaj novic povezanih z možno privatizacijo državnih podjetij, nekaj malega sramežljivih reformnih ukrepov in trg je začel počasi rasti. To je seveda spodbudilo nove vlagatelje in začel se je cikel, ki je nato v začetku letošnjega leta kulminiral z mini evforijo okoli prodaje domačih podjetij tujcem. Vlagatelji, ki še tri mesece nazaj niso želeli niti slišati o domačih delnicah, so jih pospešeno kupovali 30%, 40% ali celo 50% dražje. Na ta način so si, nezavedujoč se, močno znižali pričakovane bodoče donose. Nenadnemu političnemu preobratu v vladajoči koaliciji konec prejšnjega tedna je nato sledila panična reakcija vlagateljev, ki so začeli odmetavati domače delnice. Na ta način, nezavedujoč se, zvišujejo bodoče pričakovane dolgoročne donose tistim, ki delnice kupujejo po nižjih tečajih.

Z vsem tem želimo povedati samo tole: ne pustite se zapeljati emocijam. Ohranite trezno glavo in kupujte delnice takrat, ko jih nihče ne kupuje, prodajajte pa takrat, ko vsi okoli vas govorijo, da je čas za nakup. Čustva so vaš največji sovražnik na borzi, ker potencirajo odziv na borzno evforijo ali paniko. Na Ljubljanski borzi bi lahko v primeru morebitnega padca vlade in predčasnih volitev (kar je v trenutku tega pisanja še neznanka), zaradi zdrsa cen ponovno investirali v vrednostne papirje po tečajih, očiščenih pretirane špekulativne komponente, vendar imamo občutek, da se bi večina potencialnih vlagateljev v takem primeru raje umaknila. Nihanja razpoloženja vlagateljev so in bodo ostala najpomembnejši faktor borznega dogajanja. Priložnosti torej predvsem za tiste, ki jih znajo spretno izkoristiti. Za to pa boste morali izstopiti iz množice…

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.