Naj spremembe
na dan 21.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


01.08.2013, 15:10

Neprijetna resnica

Nizki bodoči donosi so realnost in ne zgolj oddaljena možnost.

Ko se na trgih enkrat vzpostavi precenjeno in preoptimistično ozračje, ki popolnoma zanemari vsa tveganja, je edini izhod iz te situacije skozi dramatično prilagoditev cen, ki običajno zahteva od vlagateljev precejšnje izgube. Ko so vsi bodoči optimistični scenariji, dobički in dividende že vračunani v sedanjo ceno, se prostor za rast umakne prostoru za padec. Vrednotenja kažejo, da je trenutni regularni P/E kazalnik ameriških delnic izračunan samo z uporabo dobička v zadnjem letu dni skoraj 19. To je cca 23% nad dolgoletno sredino, ki znaša 15,5. Če pa uporabimo nam bolj priljubljeno vrednost ciklično prilagojenega Shillerjevega P/E, ki se trenutno nahaja na 24,6 zgodovinska sredina pa znaša 15,9 lahko ugotovimo, da je po tem kazalniku ameriški trg (indeks S&P 500) precenjen za cca 50%. Ja, dobro ste prebrali in zapomnite si to številko, ko vam bo kdo v naslednjem medvedjem trendu rekel, da se tega ni dalo predvideti. Iz tega razmerja precenjenosti lahko z uporabo predpostavke o 2% dividendni donosnosti in 6% letni rasti dobičkov izračunamo povprečni letni donos v naslednjem desetletju, ki po spodnji enačbi znaša cca 3,7 %. Opozarjamo, da je ta scenarij optimističen, saj več kot polovico donosa predstavlja letna dividenda, model pa poleg tega predvideva še konstantno 6% letno rast dobičkov podjetij. Če se ta ne realizira, bo povprečen donos tudi nižji, lahko je celo negativen!

Enačba: divid. donos v  % + rast dobička v % + (povprečni PE / aktualni PE)^(1/število let) – 1

Seveda ne pričakovati, linearne vsakoletne 3,7% rasti tečajev delnic v naslednjem desetletju. To je mišljeno kot povprečje v resnici pa bo sestavljeno iz precej višjih padcev in rasti, volatilnosti torej. Če uporabimo krajše obdobje (npr. 5 let) se bo povprečni letni pričakovani donos še znižal in postal negativen, kar je logično, saj efekt krčenja P/E stiskamo v krajše obdobje. Se pa ta enačba ne uporablja za obdobja krajša od treh let, ker je borza na kratek rok prej stvar psihološkega naboja vlagateljev, kot fundamentalnih vrednotenj. V naslednjem mesecu ali letu dni je torej vse možno, a verjemite, da v obdobju desetih let, ob zgornjih predpostavkah donosi ne bodo bistveno odstopali od izračunanega. Tudi v zadnjih desetih letih niso.

Poskušajmo situacijo trga oceniti še z vidika razmerja med celotno tržno kapitalizacijo delnic in BDP. Tržna kapitalizacija vseh delnic indeksa S&P500 danes znaša 17.900 milijard USD, kar je cca 111,8% ameriškega BDP. Zgodovinsko gledano je to razmerje znašalo okrog 75%. Ponovno lahko z uporabo predpostavke o 2% dividendni donosnosti in 6% rasti dobičkov podjetij iz indeksa ocenimo pričakovani donos vlagateljev v prihodnjih desetih letih. Izračunamo ga po isti metodi kot zgoraj, le PE nadomestimo z razmerjem med tržno kapitalizacijo in BDP.  Pričakovani donos po tej metodi znaša okrog 4%, kar je zelo blizu tistemu, ki smo ga izračunali zgoraj z uporabo P/E. Pri ocenjevanju teh dveh rezultatov se morate zavedati, da je povprečni desetletni donos zgodovinsko gledano približno dvakrat višji. Današnji vlagatelji si morajo torej obetati precej podpovprečne donose, to pa je v prvi vrsti posledica visokih vrednotenj pri katerih vstopajo na trg. Ta vrednotenja se bodo na dovolj dolgi rok (zato uporabljamo obdobje desetih let) na tak ali drugačen način vrnila proti povprečju. Ravno ta kontrakcija P/E bo prispevala levji delež k podpovprečnim zaslužkom vlagateljev.

Za primerjavo, kako nizka je pričakovana stopnja donosa 3,7% vam lahko izračunamo kolikšen bi bil pričakovani desetletni donos vlagateljev, če danes delnice ne bi bile tako precenjene. Denimo, da namesto današnjega P/E 24 iz zgornjega primera uporabimo podpovprečni P/E 14. Tudi dividendni donos se v tem primeru spremeni in sicer je bližje 4%. Uporabimo sedaj to v zgornji enačbi in dobimo pričakovani letni donos v višini 11,3%. Skoraj trikrat višji, kot je pričakovani donos pri današnjih vrednotenjih trga.

Če bi vložili 10.000 EUR in v naslednjih desetih letih povečevali ta znesek po 3,7% letno, bi na koncu obdobja privarčevali 14.381 EUR. Če pa bi isti začetni znesek obrestovali po stopnji 11,3%, bi na koncu obdobja imeli 29.171 EUR. Zdaj veste zakaj menimo, da se današnjim kupcem delnic obetajo podpovprečni donosi s katerimi ne bodo zadovoljni. Albert Einstein naj bi nekoč izjavil, da je obrestni račun najmočnejša sila v vesolju. Si upa kdo trditi nasprotno?

Ti izračuni se seveda ne nanašajo na domačo borzo, ker pri nas v tem trenutku vrednotenja niso tako visoka. Vlagatelji doma se torej lahko nadejajo nekoliko ugodnejšega rezultata. Je pa naš trg pod pritiskom drugačnih težav. Slovenija je namreč nesposobna soočiti z realnostjo in speljati nepriljubljene reforme. Obstaja tudi možnost in to je dejansko največja nevarnost, radikalizacije in destabilizacije političnega prostora. Ta tveganja bodo v naslednjih mesecih bistveno bolj vplivala na donos domačih vlagateljev, kot vrednotenja domačih delnic.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.