Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


16.08.2013, 11:03

Lekcije iz preteklosti

Entuziazem vlagateljev žal nima podpore v zgodovinskih dejstvih.

Pravijo, da je malo področjih človekovega udejstvovanja, kjer bi zgodovina pomenila tako malo, kot to pomeni v svetu financ. Znani izrek: »This time is different«, lepo ponazarja to pogumno, samozavestno, do neke mere celo arogantno in v končni fazi tudi samouničujočo miselnost. V resnici namreč ni nikoli drugače, gospodarstvo si giba v ciklih ekspanzije in kontrakcije to pa vpliva na ciklično gibanje borznih indeksov. Ti sledijo fazam nadpovprečnih in fazam podpovprečnih donosov. Ti fazi sta odvisni od razmerja med stanjem na trgu, ki ga predstavlja tečaj delnic in stanjem v gospodarstvu, ki ga predstavlja dobiček podjetij. To razmerje prikazuje najbolj uporabljani kazalnik borznih vrednotenj P/E (Price to Earnings). Kombinacije različnih tržnih tečajev in različnih višin dobičkov podjetij nam lahko pomagajo ocenjevati »vrednost« borznega trga. Kot vrednost imamo v mislih predvsem splošno precenjenost ali podcenjenost delnic.

V zadnjih 120 letih kolikor obstajajo podatki za ameriški borzni indeks S&P 500 se je lepo izrisala ciklična narava razmerja med vrednotenjem borznega trga in bodočimi donosi vlagateljev. Obdobjem nadpovprečnih vrednotenj so sledila obdobja podpovprečnih borznih donosov. Velja tudi obratno, obdobjem podpovprečnih vrednotenj so sledila obdobja nadpovprečnih zaslužkov. Saj logika je zelo preprosta. Pomislite na stanovanje, ki ga lahko oddate za recimo 400 EUR mesečno. Če zanemarimo davke in druge stroške vzdrževanja boste na leto z njim zaslužili 4.800 EUR (400 x 12). Če ste za to stanovanje plačali 80.000 EUR je torej vaš letni donos iz naslova najemnine cca 6% (naložba se vam bo povrnila v 17 letih) , če ste zanj plačali denimo 120.000 EUR pa je vaš letni donos pri enaki najemnini le še 4% (naložba se vam bo povrnila v 25 letih). Visoke cene nepremičnin imajo za posledico nizko donosnost nepremičninskih projektov in popolnoma enaka logika velja tudi za borzne vlagatelje, le da najemnino nadomestite npr. z dividendo ali obrestmi. Današnja vrednost torej vpliva na višino bodočega donosa. To je najpomembnejša in hkrati tudi najpogosteje spregledana informacija za pravilno razumevanje sveta financ.

Na priloženi sliki spodaj prikazujemo porazdelitev donosov ameriških vlagateljev v zadnjih 120 letih. Dividende niso upoštevane temveč zgolj borzni donosi (rast tečajev delnic). Na vodoravni osi je prikazan kazalnik Shiller P/E (10-letno ciklično inflacijsko prilagojeno povprečje dobičkov podjetij) za posamezno leto od 1881 dalje, na navpični osi pa povprečni letni donos v naslednjem desetletju. Prvo kar lahko opazite je padajoča smer porazdelitve donosov. To kaže na to, kar smo omenjali zgoraj. Nizka vrednotenja (Shiller P/E) imajo za posledico nadpovprečne donose, ti pa nato počasi upadajo z naraščanjem tržnih vrednotenj. Trenutni Shillerjev P/E znaša skoraj 25 zato si lahko na sliki pogledamo, kaj se v bodočih letih obeta današnjim vlagateljem.

Z rdečo elipso sredi slike smo označili trenutno stanje ameriškega borznega trga. Na levi strani grafa lahko odčitamo pričakovane donose, ki smo jih označili z rdečim pravokotnikom. Vidite lahko, da obsegajo območje od +5% do -5%. Sredina tega območja je torej zelo blizu ničle. To je to kar lahko današnji vlagatelji v povprečju objektivno pričakujejo, če zgodovina še kaj velja. Seveda, kot smo že večkrat poudarili to ne pomeni ničelni donos vsako leto v naslednjih desetih letih. Posamezna leta bodo sestavljena iz bolj ali manj močnih padcev in rasti. Skupni donos pa bo ničelni, kar po domače pomeni, da si lahko čez deset let obetate vrednost indeksa S&P 500 približno na enaki ravni kot danes. Mislite, da ni mogoče? Pa saj se je točno to zgodilo v zadnjih trinajstih letih. Vlagatelji so danes približno na istem, kot leta 2000, a takrat tega zagotovo niso pričakovali. Povprečni letni donos od leta 2000 znaša "fantastičnih" 0,7% letno in to nominalno, če  upoštevamo še inflacijo pa pridemo celo v negativno območje. Te resnice ne boste pogosto slišali v borznih krogih.

Pogled na sliko kaže izredno pomembne implikacije za današnje vlagatelje. Kot lahko vidite, so današnji kupci delnic popolnoma izločeni iz območja nadpovprečnih donosov (levi zgornji kot slike). Niti eno desetletje v zadnjih 120 letih v katerem je bil Shiller P/E 25 ali več (desni spodnji kot slike), namreč ni zabeležilo letnega donosa višjega od 5%. Še več, P/E nad 30 kaže, da imajo vlagatelji celo zagotovljen negativni borzni donos! Kdor danes kupuje ameriške delnice (in posledično tudi ostale razvite borze) torej pristaja na podpovprečne zaslužke in se močno izpostavlja celo tveganjem negativnih donosov. V vrsti za dobre dolgoročne donose je namreč treba stati, ko bo Shillerjev P/E pod 10. Tam je najvišja koncentracija nadpovprečnih donosov in najnižja koncentracija podpovprečnih donosov, negativnih pa skoraj ni. A uporaba te strategije zahteva predvsem ogromno potrpežljivega čakanja in discipline, saj je potreba vzdržati neskončen pritisk vzhičenih množic, ki so se že večkrat opekle pa kljub temu rade plešejo okoli ognja.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.