Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


30.08.2013, 13:46

Rezultati poslovanja so na mizi

Večina objav polletnih rezultatov na domači borzi je minila brez večjih presenečenj.

Domače delnice so sicer ta teden sledile dogajanju v tujini. Tam je prišlo do manjšega zdrsa tečajev, ki ga večina povezuje z naraščanjem napetosti in morebitno mednarodno intervencijo v Siriji. Mi k temu dodajamo še naše mnenje, da se je tekom letošnjega leta na trgih vzpostavila precej močna kombinacija precenjenosti in v zadnjih tednih še negativnega sentimenta vlagateljev, kar že samo po sebi kar vabi k negativnim scenarijem. Sprožilec, danes je pač to Sirija jutri pa bo že kaj drugega, je v celotnem kontekstu pravzaprav še najmanj pomemben.

Večina pomembnejših delnic na ljubljanski borzi se je prav tako pocenila. Svoje nestrinjanje z izbiro na nedavni skupščini delničarjev so več kot očitno izrazili imetniki delnic Luke Koper, ki je v tednu dni izgubila 4% vrednosti. Zdrsnile so tudi delnice Mercatorja in sicer za dobrih 6%. Povod za to je bila objava polletnega poročila. Mercator namreč letos nadaljuje poslovanje z izgubo. Nadaljnje aktivnosti povezane z Agrokorjevim napovedanim zanimanjem za delež bodo tako v naslednjih mesecih še bolj odvisne od poteka pogajanj z bankami upnicami o dolgoročnem prestrukturiranju Mercatorjevega dolga. Če Agrokor z izidom ne bo zadovoljen se lahko tudi umakne iz tekme za nakup delnic Mercatorja. Ker je hrvaški trgovec sploh edini, ki se je zanimal za nakup, najbrž tudi bankam upnicam ni ravno interes, da bi se zgodba nenadoma tako končala, saj imajo v zadolženem Mercatorju tudi same precej izpostavljenosti.

Med podjetji, ki so tako kot Mercator polletje končale z negativnim izidom je tudi Gorenje. Pozna se jim padec prodaje ter slabši izid iz financiranja. Posledica obojega je izguba v višini skoraj 8 milijonov EUR. Poslabšale so se praktično vse kategorije izkaza uspeha, obenem pa je porasla kratkoročna zadolženost družbe. Razlog zakaj tudi Gorenje mrzlično išče strateške partnerje in dokapitalizacijo je torej na dlani. Vstop Panasonica v lastniško strukturo naj bi prinesel nekaj svežega vetra in odprl nove poslovne priložnosti.

Med podjetja kjer je poslovanje v prvi polovici leta stabilno in nekako v skladu s pričakovanji brez večjih pozitivnih ali negativnih presenečenj lahko uvrstimo Petrol, Luko Koper in Telekom Slovenije. Operativne kategorije (prihodki in stroški iz poslovanja) so bili pri vseh razmeroma stabilni tako, da tudi dobiček iz poslovanja ni bistveno odstopal od primerljivega lanskega. Končni rezultat (čisti dobiček) so nekateri nato izboljšali predvsem na račun manj obračunanega davka (Petrol in Telekom) drugi na račun boljšega razmerja med finančnimi prihodki in odhodki, za kar je najbrž zaslužna rekordno nizka višina obrestne mere Euribor v prvi polovici letošnjega leta (Luka Koper). Z eno besedo: stabilno. Tudi tečaji delnic v tem trenutku odsevajo povprečna vrednotenja, morda nekoliko navzgor odstopa tečaj Telekoma Slovenije, kar je posledica pričakovanj o napovedani, bližajoči se privatizaciji družbe.

Še najbolj pozitivno lahko ob polletju ocenimo izkaze Krke. Rast prihodkov, dobička iz poslovanja in nenazadnje čistega dobička ter nizka zadolženost kažeta na zdravo poslovanje. V preteklosti smo nekajkrat omenili hitro rast terjatev do kupcev, tokrat se je ta nekoliko umirila, še zmeraj pa ostaja nivo relativno visok. To je še zmeraj postavka, ki je za nas kot zunanje opazovalce malce vprašljiva. Sicer pa izkazuje tečaj Krkine delnice na ljubljanski borzi glede na polletni rezultat elemente rahle podcenjenosti, P/E kazalnik je namreč pod 10.

V finančnem sektorju je razmeroma stabilno, če odmislimo močan padec vplačanih zavarovalnih premij, poslovala Zavarovalnica Triglav. Čisti dobiček so v primerjavi z lanskim obdobjem malenkost povišali, predvsem kot posledica nižjih oslabitev. Količnik med čistimi prihodki od zavarovalnih premij in čistimi odhodki za škode se je v istem obdobju poslabšal, kar kaže na pritisk tržnih razmer v osnovni dejavnosti zavarovalništva. Okoli Zavarovalnice Triglav se prav tako po medijih  širijo govorice o uvrstitvi na vrh seznama podjetij predvidenih za prodajo. Bančni sektor medtem nadaljuje poslovanje z izgubo. Visok delež slabih posojil vpliva na nezmanjšan pritisk oslabitev, izboljšanje likvidnostnih razmer v gospodarstvu, ki ga bremeni predvsem prezadolženost (prenizek obseg kapitala) pa ni na vidiku. To se pozna tudi na tečajih nekaterih bančnih obveznic, ki so v zadnjih dveh mesecih izgubile vrednost zaradi vse več informacij, da bo Bruselj v primeru potrebe po reševanju bank zahteval udeležbo zasebnih upnikov tako, kot se je to zgodilo v primeru Cipra. To bi pomenilo tudi možnost izgube celote ali dela glavnice obveznic, odvisno pač od statusa podrejenosti, višine preostalega lastniškega kapitala, obsega slabih posojil itd…

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.