Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


20.12.2013, 13:59

Pogled nazaj

Varljivi občutek varnosti oziroma deja-vu 2007.

Prišel je tisti dan, ko si običajno pogledamo kako smo se z našimi pričakovanji odrezali v iztekajočem se letu. Napovedali smo nadaljevanje recesije v Evropi, kar se tudi dejansko dogaja. Razen Nemčije, ki v zadnjih mesecih kaže nekoliko boljšo sliko se preostali del Evrope večinoma nahaja okrog ničelne stopnje rasti BDP, periferija pa ne dosega niti tega. To je bilo pa tudi vse kar smo zadeli. Predvsem pa smo močno udarili mimo pri pričakovanjih glede gibanja delnic na borzah. Zaradi nakopičenih in nerazrešenih težav od podkapitaliziranega bančnega sektorja do prezadolženih državnih proračunov, smo pričakovali negativne pritiske na delniških trgih, kar pa se ni zgodilo. Ravno nasprotno priče smo bili najvišji borzni rasti po krizi v letu 2008. Tisti borzni profesionalci, ki so preživeli hujše borzne zlome vedo povedati, da je na borzi vedno treba izbrati: ali izpadeš smešno, ko opozarjaš na balon preden ta poči, ali pa izpadeš smešno potem, ko balon poči. Če že moramo, potem se nam zdi druga izbira veliko slabša.

Poskušajmo oceniti, od kod izvirajo razlike med pričakovanji večine vlagateljev in našimi pričakovanji. Sklepali smo, da bo ameriška centralna banka v jeseni začela zavirati program kvantitativne ekspanzije monetarne baze. To se ni zgodilo, program se nadaljuje v enakem obsegu in zaenkrat se govori, da je upočasnjevanje predvideno v mesecu januarju 2014. Borze so se na to podaljšanje seveda odzvale navdušeno, a to v ničemer ne spremeni okoliščin, kar pomeni, da utegne biti negativna reakcija trgov ob dejanskem začetku umika monetarne likvidnosti toliko večja. Gre zgolj za prenašanje težav v prihodnost z naraščanjem verjetnosti, da bodo težave zaradi tega večje in težje obvladljive.

Predvsem pa je za razumevanje dogajanja na borzah pomembno naslednje: Shillerjev desetletni ciklični kazalnik P/E se v primeru ameriškega borznega indeksa S&P500 trenutno nahaja pri vrednosti 25 medtem, ko je v začetku leta znašal 22. Večji del rasti tečajev delnic je torej neposredna posledica ekspanzije kazalnika P/E. Če vam nekoliko prevedemo to pomeni, da so tečaji delnic rasli precej hitreje kot dobički podjetij. Gre za klasičen signal napihovanja vrednotenj. Vlagatelji so torej za 1 dolar dobička podjetja danes pripravljeni plačati cca 14% več kot v začetku leta. Žal menimo, da se vlagatelji ponovno ne zavedajo, kako se delnice pravilno vrednotijo.

Cena vsakega finančnega instrumenta je čisto preprosto povedano seštevek vseh bodočih denarnih tokov, ki jih bo imetnik prejel. V primeru obveznic je to razmeroma preprosto izračunati, ker imajo pač že v prospektu ob izdaji določen fiksen amortizacijski načrt (no, razen v primeru, ko Banka Slovenije vmes uleti z »izrednim ukrepom«). Ker je skupen donos obveznice znan (seštevek vseh obresti in končne glavnice) je torej za donos vlagatelja pomembno, kolikšno ceno je pripravljen plačati ob nakupu te obveznice. Višja cena pomeni nižji skupni donos vlagatelja in obratno. Logično, če plačam danes 70 zato, da dobim čez leto dni 100 ni enako, kot če danes plačam 90 in dobim čez leto dni prav tako 100. Zaslužek ni enak.

Popolnoma enak princip velja tudi za delnice, čeprav ga je težje natančno izračunati, ker ne gre za fiksne donose. Vendar bi morali vlagatelji razumeti, da višja cena (vrednotenje), ki so jo pripravljeni plačati za nakup delnic danes, neposredno znižuje njihove bodoče donose. Na to opozarjamo, ko govorimo, da današnji kupci delnic na razvitih trgih v naslednjem desetletju ne morejo in ne smejo pričakovati donosov, ki bi presegali 3% letno in to vključujoč dividendo! A žal vlagatelji tega ne slišijo, tečaje delnic še dvigujejo in si že tako mizeren bodoči donos še znižujejo. Sicer pa mi drugega kot opozarjati na stoletja veljavne matematične koncepte okoli vrednotenja finančnih instrumentov ne moremo storiti, saj je končna odločitev prepuščena vsakemu posamezniku. In tukaj so čustva močnejša od katerihkoli matematičnih zakonitosti. Vlagatelji po naši oceni ponavljajo popolnoma enako napako kot leta 2000 ali 2007. Saj veste kaj meni Einstein: nor je kdor ponavlja en in isti poskus in vsakič pričakuje drugačen rezultat. Seveda imajo ljudje vso pravico s svojim premoženjem početi kar želijo, nimajo pa kasneje nobene pravice zahtevati od kogarkoli, da njihove napačne odločitve rešuje.

Ker so delnice na razvitih trgih v letošnjem letu torej prešle od nadpovprečno vrednotenih v precej drage, se je bodoči pričakovani donos današnjih vlagateljev še dodatno znižal. To neposredno pomeni, da bodo najbrž sledile večje negativne korekcije, kot to vlagatelji pričakujejo (če kaj takega sploh še pričakujejo). Mi menimo, da bomo rezultat videli v prihodnjem letu ali dveh. Zelo pomembno je torej kako realne cilje in pričakovanja si postavite. Od tega so odvisni uspehi in razočaranja. Vsekakor pa želimo, da bi se vam čimveč zastavljenih ciljev v naslednjem letu vendarle uresničilo. Srečno!

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.