Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


23.05.2014, 13:59

Lying is my business... and business is good

Tokratna tema ne bodo vrednotenja borznih trgov temveč prevare vlagateljev.  

Investiranje denarja je neizogibno povezano s prevarami, lažmi, goljufijami in drugimi oblikami zlorab zaupanja. Ker se je ta teden v medijih razširila informacija o domnevno novi finančni goljufiji v Sloveniji, smo se odločili, da nekaj več besed napišemo o tem zanimivem fenomenu. Včasih je sicer težko ločiti med klasično ponzi shemo ali zgolj napačno naložbeno odločitvijo finančnega svetovalca, vendar obstajajo pomembni indikatorji za prepoznavanje razlik. Goljufanje vlagateljev oz. ponzi sheme, kot se popularno imenujejo imajo dolgo zgodovino. Temeljna značilnost oziroma definicija ponzi sheme je, da se donos začetnim vlagateljem ne izplačuje z ustvarjanjem dobička v neki poslovni dejavnosti, temveč s preusmerjanjem denarja vedno novih vlagateljev, ki vstopajo v ponzi shemo. Že sam namen sheme torej ni izvajanje kakršnegakoli poslovnega procesa (denimo trgovanja z valutami), temveč le kanaliziranje vplačanih sredstev na različne strani. Vlagatelji pri tem dobivajo zgolj neke pisne ali »online« informacije o navideznih papirnatih dobičkih, ki se ustvarjajo na »njihovem« računu, ne zavedajo pa se, da je velika verjetnost, da prikazano stanje ne ustreza dejanskemu, ali po domače povedano, da je račun že prazen. To izvedo šele, ko zahtevajo izplačilo vloženih sredstev.

Klasični indikatorji za prepoznavanje vonja po ponzi shemi so:

 - osebno kontaktiranje preko promotorjev, motivacijskih seminarjev, prijateljev ali sorodnikov, ki so že vložili v  to shemo pred vami ipd… marketing se torej večinoma izvaja prek ustnega izročila, da ostaja čim manj sledi;

 - obljuba izjemno visokih donosov (preko 10%) v kratkem času (nekaj tednov ali mesecev) in brez tveganja;

 - zapletena trgovalna strategija in tehnologija, ki vam jo težko razložijo oz. vas prepričujejo, da gre za vrhunske strokovnjake ali poslovno skrivnost, poleg tega je idealno predvsem v Sloveniji, če je v imenu sheme vsaj enkrat uporabljena črka »X«, ker to pri vlagateljih iz nam neznanega razloga takoj vzbudi videz strokovnosti in resnosti(?!);

 - sedeži družb ali glavni izvajalci, promotorji sheme so pogosto v tujini, predvsem v davčnih oazah;

 - podpisujejo se zapletene pogodbe, ki imajo na koncu bolj kot »upravljanje premoženja« pravno obliko posojilnih pogodb ali celo pogodb o vplačilu lastniških deležev;

 - v pogodbah so časovne omejitve dviga vloženih sredstev, če želite sredstva dvigniti vas prepričujejo z dodatnimi ugodnosti, da ostanete ipd…;

 - denar se nakazuje neposredno na transakcijske račune v lasti družb ali oseb, ki izvajajo sheme, pogosto v tujino. Za primerjavo: registrirane borznoposredniške družbe in vzajemni skladi imajo v Sloveniji za vplačila in izplačila strank popolnoma ločene transakcijske račune odprte pri Banki Slovenije ali skrbniških bankah. Vrednostni papirji strank pri borznoposredniških družbah se vodijo na individualnih ločenih trgovalnih računih v informacijskem sistemu Centralne klirinško depotne družbe. Premoženje strank je v tem primeru izvenbilančna evidenca in se ne všteva v premoženje družbe v primeru poslovnih težav borznoposredniške družbe ali družbe za upravljanje.

V nadaljevanju podajamo še nekaj koristnih informacij za lažje plavanje v svetu finančnih goljufij. Izvajalci ponzi sheme pogosto prvim vlagateljem dejansko izplačujejo obljubljene donose (seveda z denarjem novih vlagateljev, ki medtem prihajajo). Ti prvi vlagatelji nato nezavedno širijo »dobro besedo« ter prijatelje ali sorodnike prepričujejo, kako se da enostavno zaslužiti. Ravno na to morate biti posebej pozorni, ker ljudje radi zaupamo osebam iz našega ožjega kroga. Dejstvo torej je, da je možno v začetni fazi ponzi sheme tudi zaslužiti, ker je to pač način, da ponzi shema privablja nove vlagatelje in raste. Težava je v tem, da vi ne boste nikoli vedeli ali vstopate med prvimi ali med zadnjimi. Ko namreč začne novih vlagateljev primanjkovati, ker se vsaka rast pač nekje ustavi, izplačila iz ponzi sheme presahnejo, denar pa ponikne na računih izvajalcev sheme, ki običajno tudi sami kmalu zatem izginejo. Nekaj časa se še pojavljajo obljube o poplačilu in prošnje za potrpežljivost, a večinoma je prepozno. Zadeva se običajno zaključi v likvidacijskih postopkih na sodišču, dejanska vračila vloženih sredstev pa so izjemno nizka. Težko je tudi karkoli iztožiti, ker osebe, družbe in premoženje poniknejo v tujini, zaradi česar so postopki pravno zapleteni in dragi.

Vsi radi verjamemo v uživanje brez dela, sanjarimo o zadetkih na loteriji, srečno roko v kazinoju ali na borzi ipd… A v resnici zastonj kosilo ne obstaja. Življenje je ena sama borba za obstoj. Verjetnost, da boste ravno vi v nekaj letih brez truda postali milijonarji je infinitezimalna. Sprijaznite se z dejstvom, da morate preživeti z lastnim delom in znanjem in posvetite vso energijo temu. Tisti redki, ki so res sposobni dosegati nadpovprečne donose pri finančnem trgovanju se z vašim denarjem ne bodo ukvarjali, ker lahko sami dobro živijo od svojih zaslužkov. Ostali, ki vam agresivno ponujajo sanjske zaslužke pa to počnejo, ker v resnici drugače na trgu niso sposobni preživeti.

Še nekaj glede donosov. Dolgoročni povprečni delniški donos na razvitih finančnih trgih (denimo indeks S&P 500) v zadnjih sto letih se giblje okoli 7% na letni ravni. Ta donos seveda ni linearno razporejen na vsako leto temveč si sledijo obdobja višjih donosov in obdobja nizkih, tudi močno negativnih donosov, kar nam kaže standardni odklon, ki v istem obdobju znaša cca 19%. A povprečje je tako kot je in ga lahko uporabljate kot neko referenco pri odkrivanju tistih, ki vam ponujajo sanje. Veliko večja verjetnost je namreč, da vam niti resni profesionalci na dolgi rok ne bodo uspeli konsistentno ustvarjati teh 7% letno, kaj šele promotorski šarlatani, ki pogosto še sami ne ločijo med delnico in obveznico. In da se razumemo: 7% letni donos sploh ni slab! Uporabite malce znanja matematike in eksponentnega računa pa boste videli kaj lahko s tem dosežete v dvajsetih ali tridesetih letih. Albertu Einsteinu pripisujejo sledečo izjavo: »Obrestni račun je osmo čudo sveta. Kdor ga razume, služi, kdor ga ne razume… ga plačuje.« Čim prej se postavite na pravo stran.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.