Naj spremembe
na dan 21.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


06.11.2015, 13:08

V višinah je zrak redkejši

Tečaji na Ljubljanski borzi pod vplivom objav rezultatov poslovanja.

Rast delniških tečajev v tujini se je nadaljevala tudi ta teden. Pomembna sprememba pa je izgubljanje zaleta trga. Nekateri indikatorji sentimenta so namreč od zadnjih dni oktobra v t.i. fazi distribucije. Ta faza opozarja, da se vse več trgovanja in premikov koncentrira v vse manj delnicah. Gre večinoma za najpopularnejše delnice z največjo tržno kapitalizacijo, ki preko tega vplivajo tudi na premike pomembnejših indeksov. Tako se lahko zgodi, da borzni indeks določenega dne trgovanje zaključi v plusu, kljub temu, da 70% delnic, ki ta indeks sestavljajo zaključi dan v minusu. Zanimivo je tudi dejstvo, da se denimo indeks S&P500 približuje svojemu rekordu, čeprav le 50% delnic, ki ga sestavljajo presega svoje 200 dnevno povprečje. V borznih dvoranah torej prevladuje čedalje bolj redek zrak, ki na koncu utrudi še tako izkušene alpiniste. To so pomembni podatki, ki kažejo, da ima trend rasti interne težave, pa čeprav tega iz površnega pogleda na tečajnico ni moč videti.

Tudi nekateri kratkoročni kazalniki moči (RSI, Bollinger, MACD) po skoraj mesecu dni rasti kažejo povratek v območja precenjenosti. Ponovno so se torej vzpostavile razmere iz letošnjega poletja in sicer kombinacija močno precenjenih dolgoročnih fundamentalnih podatkov ter pešajoč kratkoročni sentiment vlagateljev. Takrat se je situacija razrešila z agresivnim vertikalnim padcem sredi avgusta. Seveda ni nobene garancije, da bo tudi tokrat tako, a napaka bi bilo spregledati dejstvo, da so razmere na moč podobne. Pozitivni sentiment vlagateljev je tisti, ki na kratek rok determinira gibanje trgov. Pozitivni sentiment je tisti, zaradi katerega lahko kljub fundamentalno precenjenim kazalnikom trgi vztrajajo v pozitivnem trendu dlje časa, kot se to morda zdi normalno. A ravno zaradi tega dejstva je potreba sentiment vlagateljev skrbno opazovati in ga jemati resno. Izguba sentimenta vlagateljev namreč pomeni, da trge nenadoma spet vodijo dolgoročna fundamentalna vrednotenja. In že bežen pogled na le-ta bi moral danes večini nagnati strah v kosti.

Na domači borzi lahko ta teden izpostavimo Telekom Slovenije. Objava devetmesečnih rezultatov nas je sicer pustila z mešanimi občutki, saj je visok skok dobička predvsem posledica računovodskega knjiženja opcijske pogodbe o prodaji makedonskega operaterja One. Klasični kazalci iz poslovanja namreč ostajajo v negativnem trendu (prihodki in dobiček iz poslovanja). Na rast borznega tečaja je zato morda bolj kot višina dobička, vplivala novica po kateri je Vrhovno sodišče zavrnilo revizijo tožbe družbe SKY NET d.o.o. proti Telekomu Slovenije v višini skoraj 26 milijonov EUR. Tečaj delnice Telekoma Slovenije je do konca tedna pridobil dobrih 5% in zaključil trgovanje pri 83 EUR.

V nasprotno smer se je gibala delnica Cinkarne Celje. Izgubila je slaba 2% najbrž zaradi objave rezultatov poslovanja, ki kažejo na močno ohladitev na trgu njihovega glavnega proizvoda, pigmenta titanovega dioksida. V lanskem tretjem kvartalu so denimo ustvarili 4,4 milijone EUR dobička iz poslovanja, letos v enakem obdobju pa le približno polovico tega zneska. Opozarjajo tudi, da utegne letni plan čistega dobička v višini skoraj 10 milijonov EUR ostati nedosežen. Cinkarna je sicer skoraj popolnoma brez dolgov, kar pomeni, da lahko brez skrbi preživi krajše negativno obdobje v svoji branži, je pa lahko ta informacija manj razveseljiva za delničarje, ki pričakujejo ponovno obuditev prevzemnih pogovorov, saj najbrž vendarle vpliva na vrednotenje podjetja kot celote, ki ga že tako bremenijo nerešena vprašanja okoljske sanacije. Kazalci vrednotenja Cinkarne Celje so sicer razmeroma nizki tako v primerjavi s panogo kot nasploh v primerjavi z delniško situacijo na tujih trgih. Vseeno velja opozoriti, naj prevzemni apetiti ne bodo tako visoki kot ob prejšnji epizodi.

Ne ravno blesteče je bilo tudi poslovanje Gorenja. Prihodki od prodaje sicer ostajajo na ravni načrtovanih, a so nižji od primerljivega obdobja lani, večino dobička pa so odnesle obresti za posojila ter valutna razmerja, predvsem devalvacija ruskega rublja. Skupina Gorenje je tako v prvih devetih mesecih tekočega leta ustvarila 16 milijonov EUR dobička iz poslovanja (polovico manj kot lani v tem času) ter dobrih 9 milijonov čiste izgube na katero so, kot smo že omenili, vplivali predvsem finančni odhodki. Rezultat kaže, da razmere v panogi, ki se sooča s presežnimi kapacitetami vsekakor niso lahke.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.d. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.d. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.