Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


17.02.2017, 10:57

Lahko še kaj ustavi visoka pričakovanja?

Na največjih borzah ni praktično nikogar več, ki bi ga bilo strah, da gre lahko kaj narobe.

Tečaji delnic so po krajšem premoru konec januarja v zadnjih dveh tednih ponovno dobili zagon. Večina rasti je posledica oživitve Trumpflacije oz špekulacij o pozitivnih učinkih, ki naj bi jih prinesle Trumpove reforme v ZDA. Trgi so očitno uspeh teh reform sprejeli kot zagotovljeno dejstvo, saj so v 3 mesecih od volitev pridobili že dobrih 10% vrednosti.  In to kljub temu, da niti ZDA niti ostale države ne beležijo ekonomske renesanse čeprav povsod že več kot 6 let izvajajo izredne monetarne ukrepe ter vzdržujejo proračunske deficite. ZDA na primer beležijo najšibkejše okrevanje po katerikoli recesiji čeprav tamkajšnja centralna banka še nikoli ni vodila take monetarne ekspanzije kot tokrat, pa tudi zvezni državni dolg se je v zadnjih 8 letih pravzaprav skoraj podvojil.

Ker makroekonomski podatki torej niso tako rožnati, kot bi utegnili soditi s pogledom na kapitalske trge lahko ugotovimo, da gre pri rasti tečajev delnic predvsem za ekspanzijo kazalnikov vrednotenj oz. krčenje premije za tveganje. Shillerjev P/E (10-letno ciklično prilagojeno povprečje P/E kazalnika) znaša trenutno skoraj 29. Gre za vrednost, ki je enkrat višja od dolgoletnega povprečja. Zaradi rasti v zadnjih treh mesecih je sedaj višja tudi od znamenitega leta 2007. V zgodovini pravzaprav obstajata samo še dva časovna intervala, ko so bile ameriške delnice dražje kot danes. Gre za leti 1929 in 2000. Lepi spomini za tiste, ki so bili takrat na borzi. Če smo do sedaj lahko govorili o precenjenih oziroma visokih vrednotenjih, lahko sedaj ugotovimo, da se iz območja visokih počasi premikamo v območje absurdnih vrednotenj.

O tem kakšna evforija vlada na kapitalskih trgih govorijo tudi nekateri indikatorji sentimenta. Revija Barrons je ob prestopu meje 20.000 točk na indeksu Dow Jones Industrial (prejšnji teden) takoj objavila članek z naslovom »Next stop Dow 30.000«. Delež pozitivno naravnanih investicijskih svetovalcev v ZDA po anketi Investors Intelligence je dosegel 63%, medtem, ko je delež negativno naravnanih le še 17%. Gre za enega najbolj ekstremnih sentimentov v zgodovini merjenj tega indikatorja. Kljub temu, da na domači borzi tega morda ne občutimo v taki meri lahko rečemo, da na tujih trgih velja popolna kombinacija ekstremne evforije in ekstremnih vrednotenj. Bodoči povprečni donosi povezani s podobnimi situacijami v preteklosti niso bistveno nad ničlo.

Vprašanje je predvsem ali vlagatelji pravilno diskontirajo bodoče dobičke podjetij. Bolj kot se oddaljujemo od zadnje krize, več je analitikov, ki zgolj preprosto ekstrapolirajo lansko rast poslovanja v prihodnost. Vendar ekonomija danes ni preprost linearni kalkulator s predvidljivimi rezultati temveč kompleksna, kaotična tvorba s tendenco nenadnih velikih odklonov od linearnosti. Predvsem ekstremna zadolženost državnih proračunov, ponekod pa tudi poslovnega sektorja, sta faktorja, ki močno vplivata na nelinearnost vzrokov in posledic. Ekstremna zadolženost je tista zaradi katere imajo vse obsežnejši spodbujevalni ukrepi čedalje nižji, mejno padajoči učinek. Ekstremna zadolženost je tista zaradi katere utegne že malce višja raven obrestnih mer znova sprožiti dolžniške krize. Ekstremna zadolženost je v končni fazi tista, zaradi katere rast BDP v razvitih državah z izjemo posamičnega kvartala ne zmore več preseči meje 2% na letni ravni. In z višanjem zadolženosti bo situacija le še slabša. V tej luči tudi Trumpove reforme še posebej, če bodo močno povečale proračunski primanjkljaj, dolgoročno ne bodo zapeljale ZDA na pot hitrejše gospodarske rasti.

V začetku leta smo opozorili, da utegne biti letos večje presenečenje veliko bolj restriktivna centralna banka Federal Reserve. Na priloženem grafu lahko vidite višino monetarne baze v ZDA (valuta v obtoku plus rezerve poslovnih bank pri centralni banki).

 

Gibanje monetarne baze v ZDA

 

Lepo se vidi, da se je po ekstremni rasti od leta 2009 dalje, v začetku leta 2016 začelo krčenje le-te. Rast tega monetarnega agregata je bila posledica monetarnega programa »quantitative easing«, ki je v bančnem sistemu ZDA tem obdobju ustvaril preko 3000 milijard USD presežnih rezerv. Te rezerve se niso prelile v produktivne investicije. Sedaj obseg teh rezerv znižuje. Skupaj z dvigom obrestnih mer ter rastjo relativne vrednosti ameriškega dolarja to predstavlja zategovanje finančnih pogojev gospodarstvu. Zaradi visoke zadolženosti tako države kot korporacij in gospodinjstev v ZDA se lahko zgodi, da bodo učinki restriktivne monetarne politike v prihajajočih četrtletjih nepričakovano močnejši od učinkov ekspanzivne monetarne politike pred tem (asimetričnost učinkovitosti). Glede na borzno evforijo in pričakovanja malce dvomimo, da vlagatelji pravilno ocenjujejo vpliv tega na sposobnost podjetij za vzdrževanje rekordno visokih profitnih marž.

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.