Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


10.03.2017, 11:09

Pomladno prebujanje na domači borzi

MTF – novost na slovenski sceni.

Po dolgem času je bilo nekaj več dogajanja tudi na domači borzi. Pravzaprav je bil v mesecu februarju slovenski blue-chip indeks SBITOP eden bolj donosnih s 6,8% rastjo. Rekorderke po mesečni rasti so bile delnice Intereurope z 29% skokom, sledile so delnice Pozavarovalnice Sava s 16% rastjo ter Luka Koper in Petrol, ki sta se v mesecu februarju podražili za cca 9%. Kljub pozitivnim premikom tečajev pa promet zaenkrat ostaja zelo nizek.

Nespremenjeno vrednost so obdržale delnice Krke, ki z objavo letnega dobička za leto 2016 v višini 108 milijonov EUR ni navdušila vlagateljev. Gre namreč za 30% padec čistega dobička v primerjavi z letom prej. Napovedi Krkine uprave za letos so sicer malenkost boljše a vlagatelji ostajajo previdni, saj se napovedi lahko hitro spremenijo že zaradi sprememb cen nafte in posameznih valut tistih držav na katerih Krka posluje. In v času dvigovanja obrestnih mer so te spremembe lahko precej hitre. Dodatno pri Krki čedalje večji »cmok v grlu« predstavljajo terjatve do kupcev, ki dosegajo že skoraj polovico vse letne prodaje. Njihova skokovita rast pomeni, da Krka v boju za tržne deleže čedalje bolj financira svoje kupce. S tem se seveda povečujejo tudi tveganja.

Panoga farmacije je bila na splošno v zadnjih mesecih pod pritiskom kapitalskih trgov. Sporne prakse manipuliranja cen zdravil predvsem v ZDA ter nepreglednost postopkov nabave zdravil povzročajo, da je javnost čedalje bolj občutljiva na dobičke farmacevtskih firm, kar znajo seveda politiki v nadaljevanju s pridom izkoristiti. Daleč od resnice ni niti matematično dejstvo, da bi pri takih dobičkonosnih maržah, kot jih je farmacevtska industrija izkazovala v zadnjih letih, večina zdravstvenih sistemov po svetu bankrotirala v roku petnajstih ali dvajsetih let. Spremembe na področju obvladovanja stroškov zdravstvenih storitev bodo eno najbolj perečih proračunskih vprašanj v prihodnjih letih. Ker občutljivost javnosti na porabo denarja za zdravstvo narašča se zdi, da so zlati časi, ko so si nekatera farmacevtska podjetja privoščila več-stoodstotne podražitve cen posameznih zdravil mimo.

Delnica Luke Koper se vzpenja na krilih rekordnih poslovnih rezultatov in najbrž tudi pričakovanj o solidni dividendi, dobri rezultati in razmeroma ugodna vrednotenja so bili podlaga tudi za rast delnic Petrola. Intereuropa je sicer velik del februarske rasti tečaja izgubila ravno danes, saj je objava poslovnih rezultatov za leto 2016 očitno prestrašila nekaj vlagateljev. Družba je namreč objavila izgubo, ki pa je v celoti posledica odprave terjatve za odložene davke iz davčne izgube v višini cca 5 milijonov EUR. Gre za enkratni učinek, ostali poslovni indikatorji pa kažejo izboljšanje poslovanja (izid iz poslovanja, izid iz financiranja). Spodbudno je tudi občutno zmanjšanje zadolženosti, kar pomeni da se razmerje med kapitalom in dolgovi počasi stabilizira.

Letošnji cenovni premiki na domači borzi so v določeni meri tudi posledica večletnega zaostajanja za rastjo borz v tujini. Vrednotenja domačih delnic so večinoma nižja od primerljivih tujih konkurentov. Res pa je, da so v tujini vrednotenja že dosegla »balonske višave« zato je za vlagatelje danes ključno vprašanje kaj se bo prej zgodilo. Bodo tudi tečaji na domači borzi skočili in nadoknadili zaostanek za tujino, ali bo v tujini prej prišlo do korekcije, ki bo znižala tamkajšnja visoka vrednotenja?

Minuli teden je bila vlagateljem in ostali zainteresirani javnosti predstavljena novost in sicer prvi domači MTF (večstranski trgovalni sistem). Gre za trgovalno platformo nastalo pod okriljem Ljubljanske borze na kateri se že sklepajo posli z  nekaterimi vrednostnimi papirji, ki niso uvrščeni na redni borzni trg Ljubljanske borze (včasih smo jim preprosto rekli »netržni vrednostni papirji«). Na spletni strani www.sienter.si si lahko ogledate več podrobnosti. Oddaja naročil na tej platformi poteka kot pri običajnih poslih preko borzno-posredniških družb, je pa treba vedeti, da izdajatelji delnic, s katerimi je moč sklepati posle preko večstranskega trgovalnega sistema niso zavezani razkrivati prav nobenih informacij glede svojega poslovanja (za razliko od izdajateljev na uradnem borznem trgu). Platforma torej predvsem močno poenostavlja možnost vstopa ali izstopa iz naložbe, saj ni več potrebno iskati posameznih potencialnih kupcev oz. prodajalcev, ponudba in povpraševanje sta sedaj dosegljiva na enem mestu.

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.