Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


14.04.2017, 08:37

There is no alternative

Moč preproste ljudske misli.

Borze se v pravkar končanem tednu niso premaknile praktično nikamor. Nakupno stran še zmeraj večinoma poganja vse bolj razširjena ekonomska teorija po kateri se zaradi nizkih obrestnih mer na bankah denar splača vložiti v bolj tvegane instrumente med katere seveda sodijo delnice, nepremičnine ipd… Prodajno stran je ta teden okrepila bojazen, da se Donald Trump iz predsednika, ki naj bi z nizkimi davki okrepil gospodarstvo vse bolj spreminja v predsednika, ki bo bombardiral vse tisto, kar je njegov predhodnik, med drugim tudi dobitnik Nobelove nagrade za mir, pozabil spremeniti v prah.

Ker se teorija, da je zaradi nizkih obrestnih mer dovoljeno vse, čedalje bolj širi med vlagatelji si poglejmo ali to res drži. Teorija je namreč dobila tudi svoje ime TINA (»There Is No Alternative« ali po slovensko »ni drugih možnosti«). Tako se imenuje zaradi tega, ker vse več vlagateljev svojo zagretost za tvegane instrumente preprosto pojasni z besedami: »kje pa boš drugje dobil kaj donosa«. Teorijo lahko preverimo z uporabo stock/bond oscilatorja. Uporabimo lahko cene indeksnega sklada delnic SPY (S&P500) in indeksnega sklada obveznic TLT (sklad dolgoročnih državnih obveznic ZDA). Če tečaj SPY delimo s tečajem TLT dobimo razmerje med vrednotenji delnic in vrednotenji obveznic.

 

Razmerje delnice/obveznice (SPY/TLT)

 

Na priloženem grafikonu lahko vidimo, da to razmerje pravzaprav signalizira ravno nasprotno izpostavljenost od tiste, ki jo danes predlaga naložbena strategija TINA. Leta 2007 se je oscilator denimo nahajal blizu vrednosti 2-kratnika in je signaliziral precenjenost delnic in podcenjenost obveznic. Prodaja delnic in nakup obveznic leta 2007 se je v naslednjih letih res izkazal za zmagovalni dobitek. Nato je leta 2009 oscilator padel pod vrednost ena, kar je pomenilo, da so delnice bolj privlačne v primerjavi z obveznicami. In v naslednjih letih so bili donosi delnic res višji od obvezniških. Od konca leta 2014 dalje oscilator znova signalizira precenjenost delnic v primerjavi z obveznicami. Ta precenjenost sicer zaradi vzporedno visokih cen obveznic, kot posledica izvajanja monetarne ekspanzije centralnih bank sicer ni bila tako očitna, a je to postala v zadnjih mesecih, kar lahko opazite na skrajno desni strani grafikona. Oscilator je namreč presegel vrednost 2-kratnika, kar znova kaže, da se aktivnost na delniških trgih pregreva. Če hočejo centralne banke nadaljevati trend rasti delniških trgov morajo ta oscilator znova spraviti na nižje nivoje, kar lahko dosežejo le tako, da dodatno stopijo na pedal plina in povečajo odkupe obveznic v programih monetarnega popuščanja. Druga pot, po kateri lahko ta oscilator doseže bolj privlačne nivoje današnjim delničarjem ne bo všeč…

Oscilator SPY/TLT nas opozarja, da bodo kljub današnjim rekordno nizkim donosom obveznic, ti donosi v naslednjih letih najbrž še vedno boljši od povprečnega donosa delnic. To je praktično popolno nasprotje od teorije po kateri so danes edina izbira za vlagatelje delnice ali druge oblike tveganih naložb. Oscilator SPY/TLT pravzaprav kaže zelo podobno sliko kot večina kazalcev vrednotenj, ki smo jih tukaj že večkrat predstavili, kot denimo Shiller P/E, P/S, tržna kapitalizacija/BDP… Vsi opozarjajo na precejšnjo precenjenost predvsem razvitih delniških trgov, glede na povprečne zgodovinske vrednosti.

Pa še ena bolj laična zadeva za premislek o magnitudi odstopanj. Povprečen bikovski (rastoči) borzni trend v ZDA v zadnjih 50 letih je trajal 4,7 leta in dosegel 145% rast od dna do vrha. Tokratni bikovski trend traja že osmo leto, nahajamo pa se skoraj 255% nad dnom iz leta 2009. Ali res ni druge alternative kot v tem trenutku skočiti na delniški vlak?

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.