Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


02.06.2017, 12:06

Vabljeni na borzni ples

V pričakovanju junijskega sestanka Federal Reserve.

Pomembnejši borzni indeksi so po dokaj umirjeni prvi polovici tedna, v zadnjih dveh dneh znova pridobili zagon. Tudi tokrat so evropske delnice prehitevale tiste iz ZDA. Interna struktura sicer kaže na izgubljanje zaleta iz začetka leta, saj se znova oži skupina vlečnih konjev, ki osvajajo nove vrhove. Tudi na področju fundamentalnih vrednotenj večjih sprememb ni. Daleč nad povprečjem so trenutno predvsem ameriške delnice, sledijo evropski razviti trgi, ki so v zadnjih treh mesecih nadoknadili nekaj zaostanka za ZDA in nato ostali. Slovenske delnice so v tem kontekstu pod povprečjem (seveda relativno gledano, saj je trenutno »povprečje« trgov že samo močno nad dolgoletnim povprečjem).

Nekoliko presenetljiva v primerjavi z močjo trenda na delniških trgih je šibkost cen nafte, saj bi pričakovali, da bi OPEC-ova omejitev črpanja v kombinaciji s pospešeno gospodarsko rastjo predvsem v Evropi ter šibkejšim dolarjem, vplivala na rast cene črnega zlata, a očitno temu ni tako. Večjih sprememb dogajanja sedaj ne gre pričakovati vsaj do 14. junija, ko bo zasedanje ameriške centralne banke FED, na katerem se pričakuje novo zvišanje obrestne mere pospremljeno s kakim dodatnim komentarjem. Večjih političnih dogodkov, ki so jih borze v zadnjih mesecih običajno izkoristile za osvajanje novih vrhov (Brexit, volitve v ZDA in Franciji), v kratkem ni na vidiku.

Na domačem borznem parketu je zadnji mesec minil predvsem v znamenju objav poslovnih rezultatov prvega četrtletja. Slika je pravzaprav precej podobna predhodnim četrtletjem. Po rasti posameznih kategorij izkaza uspeha je znova na prvem mestu Luka Koper. Dosegli so 5% rast prihodkov in 16% rast čistega dobička. Rezultati Krke, Petrola in Telekoma Slovenije so prav tako boljši od primerljivih lanskih, a z nekoliko bolj umirjenimi stopnjami rasti. Zavarovalnica Triglav je kljub hitrejši rasti premij beležila enak dobiček kot v prvih treh mesecih preteklega leta predvsem zaradi nižjih prihodkov drugih nezavarovalniških dejavnosti v skupini. Pozavarovalnica Sava pa je ob skoraj nespremenjenih čistih prihodkih od premij, čisti dobiček obdobja povečala za 29%. Močnejši preobrat v poslovanju tokrat beležita tudi Gorenje in Intereuopa, a se obema še vedno pozna visok obseg zadolženosti, saj kazalniki dobičkonosnosti ostajajo razmeroma šibki.

Ob pogledu na stanje vrednotenj in sentiment na razvitih kapitalskih trgih nam pride na misel ugotovitev, da se v vsej človeški zgodovini še nobena umetna kontrola cen ni dobro končala. In s čim se danes v bistvu ukvarja pet največjih centralnih bank sveta? Z usklajeno, umetno kontrolo cene denarja – obrestne mere – in to na globalni ravni. Kaj se vam zdi, kako se bo končala ta epizoda? Da se danes pol sveta sprašuje o tem ali se splača kupovati bitcoin in prodajati volatilnost, je že polovica odgovora na prejšnje vprašanje. A, da ne bo pomote, že prejšnji teden smo napisali, da gre za popolnoma racionalni odziv na ponujeno možnost skoraj zastonj posojil, neomejenega finančnega vzvoda in vere, da bodo centralne banke v vsakem primeru sposobne preprečiti negativne posledice, ki običajno pridejo v tem paketu. Nekdanji direktor banke Citigroup je julija 2007 na vprašanje ali ni morda zaradi presežne likvidnosti čas za umik z nepremičninskega trga zmagoslavno izjavil: »Dokler glasba igra, moraš plesati.« Zdi se, da je danes to ponovno prevladujoča naložbena strategija.

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.