Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


07.07.2017, 08:39

Zvijanje rok

Kdo bo prvi popustil?

Dogajanje na borzah se počasi pripravlja na poletno ležernost. Dramatičnih zasukov ni, tudi bombastičnih novic počasi zmanjkuje kar pomeni, da prihaja čas kislih kumaric in rumenega tiska. Večina vlagateljev je najbrž z mislimi že globoko v pripravah na svoj letošnji dopust.

Objava zapisnika zadnjega sestanka ameriške centralne banke Federal Reserve je potrdila naša ugibanja izpred štirinajstih dni, da si FED želi vlagateljem dokazati, da je v tem trenutku bolj kot z zaposlenostjo zaskrbljena s finančno stabilnostjo. »…a few participants expressed concern that subdued market volatility, coupled with a low equity premium, could lead to a buildup of risks to financial stability…« FED torej ugotavlja to, na kar opozarjamo tukaj že več mesecev in sicer, da kombinacija precenjenih delniških trgov in rekordno nizke volatilnosti, predstavlja potencialno težavo, ko se trend obrne v drugo smer. FED se ne zaveda edino dejstva, da ne more storiti več prav ničesar.

Podpovprečni bodoči donosi so glede na današnja visoka vrednotenja že dejstvo. Dejstvo, ki se ga ne da več preprečiti. Če ga želiš preprečiti, preprosto ne smeš dovoliti, da do take situacije kot je danes na trgih sploh pride. FED torej ne bi smela tako dolgo časa (8 let!) vzdrževati tako ekstremno ekspanzivne monetarne politike. Finančni sistem je tem razmeram prilagojen in od njih tudi življenjsko odvisen. In sedaj, ko se je pol sveta prilagodilo na okolje nizkih obrestnih mer, dostopnih kreditov in naraščajočih cen premoženja, se je FED odločila, da se te igre ne gre več. Glavni diler se torej umika z ulice.

Vendar guvernerji FED niso bili povsem enotni glede skrbi o finančni stabilnosti zaradi pregretih cen delniškega in nepremičninskega premoženja. Del guvernerjev je namreč obenem izrazil skrb, da se inflacija ne približuje njihovemu cilju 2%, zaradi česar bi utegnil prehiter umik monetarnih spodbud vlagateljem signalizirati, da se FED od tega cilja odmika. To kaže, da se je FED ujela v past. Pregreti kapitalski trgi jo silijo v opuščanje ekstremnih monetarnih politik, a nizka stopnja uradne inflacije po drugi strani daje misliti, da gospodarska aktivnost vendarle ni tako močna, kot bi lahko sklepali iz dogajanja na kapitalskih trgih.

Večina inflacije se je namreč v zadnjih letih skoncentrirala ravno tam, kjer je uradne statistike ne merijo – na finančnih trgih. Centralna banka sicer lahko povečuje količino denarja v obtoku, ne more pa določiti kje bo ta povečana količina denarja tudi končala. V zadnjih letih je večina sveže likvidnosti iz programa »quantitative easing« preprosto končala v taki ali drugačni obliki finančnega inženiringa. Skupni imenovalec teh poslov je nizka obrestna mera, ki pa se trenutno kot kaže poslavlja.

Finančni trgi v zadnjih tednih lepo odsevajo to negotovost. Čisto počasi umirjeno izgubljajo desetinke odstotkov in čakajo, kdaj bodo centralne banke to opazile in spremenile svojo retoriko iz restriktivne nazaj v ekspanzivno. V nekem trenutku se bo to tudi zgodilo, vprašanje pa je kolikšen prag bolečine je šefica FED Janet Yellen sposobna prenesti. V nasprotnem primeru bodo pač finančni trgi stopnjevali svoj pritisk. Kdo bo koga?

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.