Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


28.07.2017, 09:49

Konica klina

Spremembe na vidiku.

Trend borznega dolgčasa se je razvlekel tudi v pravkar zaključeni teden. Gibanja borznih indeksov so bila na moč podobna tistim iz prejšnjega. Ameriški dolar je izgubljal vrednost proti večini valut, zato so ameriški borzni indeksi vsak dan za točko premagali rekord prejšnjega dne (četrtek je bil izjema). Evropski borzni indeksi na drugi strani zaradi krepitve evra niso našli moči za pozitivne premike.

Večjih premikov ni beležila niti domača borza. Med pomembnejšimi informacijami za domače delničarje gre omeniti rezultat poslovanja Telekoma Slovenije v prvih šestih mesecih. Prihodki od prodaje so višji za 6% od primerljivih lanskih, čistega dobička pa je za 41% več in sicer znaša 24 milijonov EUR. Na izboljšanje so vplivali predvsem bistveno nižji finančni odhodki, pri čemer Telekom Slovenije ne pojasnjuje posebej kaj ja razlog za to. Med ostalimi novicami lahko omenimo ponovno imenovanje Franja Bobinca za nov mandat na čelu Gorenja do julija 2023.

Relativno umirjeno dogajanje se sedaj vleče že kar nekaj časa. Vendar tako ne bo ostalo dolgo. Druga polovica leta utegne biti bolj razburljiva od prve. Kaj imamo v mislih lahko vidite na priloženem grafu. Ta kaže gibanje ameriškega indeksa S$P500 v zadnjih petih letih.

 

Gibanje S&P500 od 2013 do 2017

 

Obe modri črti označujeta kanal v katerem se giba trend od korekcije iz začetka leta 2016 dalje. Zgornja črta predstavlja odporo, spodnja pa podporo. Lepo se vidi, da se kanal čedalje bolj oži in dobiva obliko rastočega klina. Obstoječi trend izgublja moč, kar pomeni, da se bliža čas sprememb. V neki točki v naslednjih tednih se bosta odporna in podporna črta prekrižali. Borzni indeks bo do takrat eno od črt prestopil, čemur bi moral po pravilih slediti večji premik tečajev na novo raven. S to sliko vas naslednja dva tedna puščamo pri miru, da si odpočijete od borznega dolgčasa z upanjem, da bo nadaljevanje leta res bolj zanimivo.

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.