Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


25.08.2017, 10:53

Čakajoč na margin call

Ekstremni špekulativni saldo delniških trgov.

Minuli teden pomembnejši borzni indeksi znova niso beležili večjih sprememb. Dnevna nihanja sicer naraščajo, na tedenski ravni pa ni osvojenega nič novega. Ostajamo torej v kombinaciji močno precenjenih delniških trgov (pri čemer tudi nepremičninski ne zaostajajo več veliko), ter močno optimističnega sentimenta vlagateljev do vseh vrst naložb, ki ponujajo še kaj pozitivnega donosa. Nekaj volatilnosti bodo najbrž v naslednjih dneh prinesla predvsem tiskovna sporočila in konference iz gorskega letovišča Jackson Hole, kjer se vsako leto na simpoziju zbere smetana centralnega bančništva.

Medtem Advisor Perspectives na svoji spletni strani redno objavlja enega bolj zanimivih grafov dinamike borznega dogajanja. Gre za NYSE margin debt oziroma graf obsega uporabe dolga za nakupe vrednostnih papirjev na New York Stock Exchange (NYSE). Margin debt pomeni posojilo, ki ga lahko vlagatelj pridobi pri svojem borznem posredniku, ko odpre posojilni trgovalni račun (margin account). To pomeni da delnic ne kupuje le s svojim denarjem, temveč tudi s sposojenim. Znesek sposojenih sredstev se imenuje »margin debt«. Seštevek vsega izposojenega denarja na trgovalnih računih, ki trgujejo preko borze v New Yorku torej predstavlja NYSE margin debt.

NYSE margin debt.png

Na priloženi sliki lahko vidite graf o katerem govorimo. Z modro barvo je označeno gibanje indeksa ameriških delnic S&P500. Obarvani stolpci na sredini predstavljajo saldo sredstev na trgovalnih računih vlagateljev na NYSE. Zelena barva kaže pozitiven saldo, rdeča pa seveda negativen saldo. Negativen saldo pomeni, da je obseg posojil večji od obsega lastnih sredstev strank na računih. Saldo sam po sebi še ne pove kako so vlagatelji ta sredstva porabili, pove pa, da so trenutno zadolženi do vratu. Verjamemo, da vam ob pogledu na graf ni potreba nič dodatnega razlagati razen tega, da predvsem občudujte magnitudo razvoja trenutne situacije glede na predhodni dve krizni obdobji (2000 in 2007).

Trenutni obseg posojil uporabljenih za trgovanje s finančnimi instrumenti trikrat presega tistega v zloglasnem letu 2007. Stranski efekt tega (oziroma tudi tega) je seveda rast borznega indeksa S&P500. Ob pogledu na graf se moramo predvsem zavedati dvojega: cikličnosti tega dogajanja ter efekta »mean regression« oz. tendence, da se spremenljivke iz ekstremnih situacij v naslednjem koraku vračajo bližje k povprečju. Priložena slika nam torej ne daje nobene uporabne informacije glede tega ali smo dosegli vrh oz. kdaj ga bomo, kaže pa nam kako daleč smo od povprečja tokrat, glede na predhodne epizode tega fenomena. Bolj kot se oddaljujemo od povprečja, večja je špekulativna komponenta trga.

Rekorden obseg dolgov na trgovalnih računih vlagateljev je seveda posledica monetarnih ukrepov centralnih bank in poplave poceni denarja za katero vseskozi opozarjamo, da nevarno izkrivlja sliko na trgu. Predvsem pa lepo kaže kako v finančnem sistemu narašča finančni vzvod (razmerje med premoženjem in posojili), kot posledica lahko dostopnih poceni posojil. Visok finančni vzvod obenem seveda postaja čedalje večji faktor potencialne nestabilnosti. Iz pogleda na graf vam je najbrž približno jasno kakšen obseg izgub lahko pričakujemo, ko bo tudi ta cikel nekega dne dosegel svoj vrh. In kakšen bo odgovor pristojnih, ko se bo to začelo dogajati? Še več posojil? Še več poceni denarja?

 

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.