Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


15.09.2017, 11:20

We're back!

Vlagatelji znova na delniškem vlaku.

O tem, da so fundamentalni kazalniki vrednotenj na razvitih delniških trgih močno nad povprečjem na tem mestu že dolgo pišemo. Da je tehnična slika borznih indeksov v zadnjih tednih čedalje šibkejša tudi. Da so monetarne okoliščine zaradi presežne likvidnosti centralnih bank izjemno naklonjene zadolževanju, finančnemu špekuliranju in pehanju za donosi namesto inovacijam in produktivnosti, prav tako. Vendarle je v tej sliki nekaj manjkalo. Manjkala je splošna evforija malih vlagateljev. Ti se po obsežnih izgubah leta 2008 nikakor niso uspeli navdušiti nad delniškimi trgi. Do letos. Tudi ta indikator (Wells Fargo/Gallup Investor and Retirement Optimism Index), se je namreč vrnil na rekordne nivoje kar je mogoče videti na priloženi sliki (vir: www.gallup.com).

 

Wells Fargo / Gallup Investor Optimism.png

 

Po padcu razpoloženja v letu 2008 se indikator optimizma vlagateljev nikakor ni uspel povrniti v povprečje vse do leta 2016. Pravo eksplozijo pa je nato doživel v zadnjih 18 mesecih. Trenutno se znova nahaja na najvišjih vrednostih v zadnjih 20-ih letih. Vlagatelji so končno uspeli potisniti na stran strahove in skepticizem po zadnji finančni krizi. Ta fenomen se ponavlja po vsakem borznem zlomu, zaradi česar je značilno, da mali vlagatelji pristopijo k igri šele v pozni, zreli fazi borznega cikla. Fundamentalni precenjenosti delniških trgov se torej v zadnjem letu dni počasi pridružuje tudi splošen optimizem vlagateljev. Ta kombinacija je bila običajno manj spodbudna za bodoče donose.

Pretiran optimizem vlagateljev je po navadi povezan s prevzemanjem prevelikih tveganj. Naložbe se kupujejo zato ker rastejo, na zato ker ponujajo vrednost. Če k temu dodamo še izčrpanost varčevalcev zaradi uničujočih politik centralnih bank ni čudno, da so začele popuščati zavore. Vse bolj priljubljene tako postajajo alternativne oblike doseganja donosov, kot so nepremičnine (kot finančna naložba ne kot prostor za bivanje), kripto kovanci ipd… Daljše obdobje neprekinjene rasti vlagatelje uspava do te mere, da pač pozabijo na možnost korekcij ali daljših negativnih gibanj. Zaradi rekordno nizkih donosov obveznic je vse bolj izkrivljen tudi obvezniški trg. Če je dolgo veljalo pravilo, da zapadlosti in trajanja (duration) pri obveznicah nikakor ne gre enačiti, se danes ravno to vse bolj dogaja.  Pred kratkim je denimo Avstrija izdala obveznico z zapadlostjo čez 100 let pri donosu 2,1% na leto!? Si vi upate komu posoditi denar za 100 let in pri tem biti zadovoljni z 2% letne nagrade za prevzemanje tveganja? Verjamete, da v naslednjih 100 letih inflacija nikoli ne bo presegla 2% na leto? Ima sploh kakšen smisel planirati za 100 let vnaprej, če pa nismo sposobni z zadostno verjetnostjo predvideti prihodnosti niti za naslednje leto ali dve?

Medtem, ko se mediji ukvarjajo s severnokorejskim predsednikom in njegovimi raketami se malokdo zaveda, da svet ogroža bistveno večja nevarnost od Kim-ovih cigar. Draghi, Yellen, Kuroda in ostali monetarni šefi so tisti v katere bi morali biti uprti medijski reflektorji. Njihovo početje še najbolj spominja na legendarno prodajo delnic podjetja v času finančne manije South Sea Bubble leta 1720, katerega edina poslovna ideja je bila: »A company for carrying-on an undertaking of great advantage but nobody to know what it is.«

 

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.