Naj spremembe
na dan 21.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


23.02.2018, 09:25

Po pravilih

Popravek delniških tečajev po februarskem »tednu strahu« dosegel prvo oviro.

Do sedaj se korekcija na delniških trgih odvija skoraj natančno po šolskem scenariju. Pozitivni odboj od začasnega dna dotaknjenega 8. februarja je dosegel minimalno pričakovano stopnjo in s tem tudi zadel ob prvo resnejšo oviro.  Dogajanje lahko lepo vidite na priloženi sliki.

 

Graf gibanja indeska S&P 500 v zadnjih dveh letih

 

Januarski parabolični preboj dvoletnega rastočega kanala se je končal s hitro korekcijo, ki se je v 8. februarja za trenutek dotaknila spodnjega roba kanala. Sledil je odboj tečajev z lepim dotikom zgornjega roba kanala. Ta sedaj znova predstavlja močnejšo odporno raven. Nadaljevanje bo zelo pomembno, predvsem morebiten poskus ponovnega testiranja spodnjega roba kanala. Če ta popusti, potem je resno ogrožena vsa rast zadnjih dveh let. V nasprotnem primeru ostaja rastoči trend veljaven do nadaljnjega.

Medtem nezadržno rastejo tudi donosi obveznic, predvsem čez lužo. Če smo še pred mesecem dni, ko je desetletna ameriška državna obveznica prebila mejo donosa 2,6%, trdili, da je še prezgodaj in bo treba počakati na preboj meje 3% da bi to imelo močnejši vpliv na finančne trge in gospodarstvo, smo sedaj zelo blizu tej točki. Donos ameriške desetletne obveznice se je namreč ta teden povzpel na 2,95%. Če lahko do konca leta pričakujemo še vsaj dva dviga obrestnih mer (poleg marčevskega, ki je sedaj že bolj ali manj dejstvo) potem lahko pričakujemo donos te obveznice preko 3,5% ob koncu leta. To pa je že vrednost, ki pomembno vpliva na diskontiranje bodočih donosov različnih oblik premoženja.

V zadnjem letu in pol se je torej zahtevani donos desetletne ameriške državne obveznice praktično podvojil. Kako se to prenaša v realno gospodarstvo lahko opazujemo na gibanju obrestne mere za 30-letno stanovanjsko posojilo v ZDA. Pred letom in pol je bilo moč tako posojilo dobiti po obresti meri 3,5%. Danes se je potreba za najem enakega posojila sprijazniti s 4,5% obrestno mero, ob koncu leta pa glede na pričakovane dvige s strani Federal Reserve najbrž že preko 5%. Na vidiku je torej vsaj ohlajanje nepremičninskega trga. Enaka matematična pravila veljajo za vse oblike premoženja, ki se vrednotijo na podlagi diskontiranja pričakovanih denarnih tokov (delnice, obveznice, nepremičnine,…). Sedanja vrednost bodočih donosov je namreč inverzno korelirana z diskontno stopnjo.

 

 

Razkritja:                                         

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.