Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


25.05.2018, 10:11

Kitajci prihajajo

Mesec maj se izteka v pozitivnem tonu.

Delniški indeksi se v mesecu maju gibajo v dve smeri. Razviti trgi, predvsem ZDA in trgi EU rastejo in se bližajo januarskim vrhom. Nekoliko slabše se zaradi krepitve ameriške valute godi trgom držav v razvoju. Rast vrednosti dolarja namreč običajno spremlja padanje cen surovin ter rast stroškov zadolževanja v dolarjih. Oba faktorja imata močan vpliv na gospodarstva držav v razvoju.

Iz priložene slike je razvidno, da se delniški indeksi (prikazan je ameriški S&P500) še nahajajo znotraj dvoletnega rastočega kanala. V obdobju februar – april letos je S&P500 za določen čas sicer zdrsnil pod spodnji rob kanala, a je bil maja popravek dovolj močan, da se sedaj znova nahaja tik nad spodnjo podporno ravnijo. Ključno vprašanje torej je ali ima trg po majski rasti še dovolj moči, da se uspe v naslednjih mesecih obdržati znotraj rastočega kanala. Sezona objav poslovnih rezultatov prvega četrtletja je namreč za nami, bliža pa se tudi že naslednji dvig obrestnih mer.

 

Tehnična slika S&P500 maj 2018.png

 

Na domačem borznem parketu je najbrž najbolj odmevna novica o skorajšnjem prevzemu družbe Gorenje. Kitajska družba Hisense (oz. njena luksemburška hčerinska družba) je objavila namero o prevzemu vseh delnic družbe Gorenje d.d. Sedaj ima mesec dni časa da dejansko tudi objavi prevzemno ponudbo. Trgovanje z delnicami Gorenja se je takoj zatem ustalilo tik pod vrednostjo 12 EUR, kolikor se ugiba naj bi Kitajci kasneje tudi ponudili v uradni ponudbi. To je kar precejšnja premija na tržno ceno po kateri se je z delnicami Gorenja trgovalo pred tem. Hisense je sicer eden največjih kitajskih proizvajalcev elektronike (predvsem TV) in bele tehnike.

Delnica Gorenja je bila sicer po kazalnikih tržnih vrednotenj pod povprečjem panoge v primerjavi s konkurenco a je treba vzeti v zakup, da je obenem tudi močno zaostajala po dobičkonosnosti poslovanja, izstopa pa tudi po kazalnikih zadolženosti in to ne v pozitivno smer. Vsakoletni, razmeroma nizek, dobiček Gorenja je trenutno torej močno odvisen tudi od rekordno nizkih obrestnih mer. Kako bodo Kitajci to sanirali vedo seveda le oni, ponavlja pa se vzorec podoben primeru Mercatorja, ko se za prevzem velike (in precej zadolžene ter »politično pomembne«) slovenske družbe pravzaprav ne zanima nihče od uveljavljene zahodne konkurence iz panoge. Če bo ponudba za prevzem uspela, bo to seveda veliko veselje za večino delničarjev Gorenja, saj je gre za ugodno možnost umika iz večletne stagnacije poslovanja in razmeroma žalostne dividendne politike, se pa seveda razumljivo pojavljajo tudi že vprašanja o nadaljnji usodi družbe oziroma njenih obratov na slovenskih tleh. Novi lastniki in vodstvo namreč najbrž ne bodo tako tolerantni do nizke stopnje donosnosti družbe kot so dosedanji.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.