Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


14.06.2018, 14:43

Teden centralnih bank

Monetarno popuščanje se poslavlja.

Nobenih večjih sprememb tečajev nismo bili deležni v tem tednu. Poleg odmevnega srečanja med ameriškim predsednikom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, ki pa za borzne trge ni imelo večjega pomena, sta se odvila dva medijsko manj opazna a zato toliko bolj pomembna sestanka vodstev centralnih bank. Najprej v sredo ameriška Federal Reserve, ki je pričakovano znova dvignila ključno obrestno mero (v območje 2%) ter do konca leta napovedala še dva podobna dviga. Opazen je tudi umik besed o »vztrajno nizki inflaciji«, ki so bile del vseh dosedanjih obvestil za medije po sestankih FED-a.

V četrtek je nato sledil sestanek vrha Evropske Centralne Banke v Latviji. Zvišanja obrestnih mer v letošnjem letu po pričakovanju še ne bo (predvideno je od poletja 2019 dalje), se pa nadaljuje zmanjševanje mesečnega odkupa obveznic s strani ECB v programu PSPP (Public Sector Purchase Programme). Nakupi naj bi v sedanjem obsegu 30 milijard EUR mesečno trajali še do septembra, nakar naj bi se znižali na 15 milijard mesečno do konca letošnjega leta. Z začetkom naslednjega leta naj bi z mesečnim kupovanjem obveznic prenehali, kar pomeni, da bodo cene in donosi obveznic znova prepuščeni tržnim silam.

Poleg zgoraj omenjenih dveh je še tretja pomembna centralna banka in sicer japonska, na svojem sestanku vrha banke okrepila restriktivno tendenco z znižanjem mesečnega obsega nakupov japonskih državnih obveznic. Presežna likvidnost torej dejansko začenja izginjati s trgov. Potrebnega bo še precej časa preden se bodo zadeve normalizirale, saj so bilančne vsote centralnih bank zgodovinsko gledano še zmeraj ogromne, a trend je sedaj jasen in tak bo ostal, dokler ne bo šlo znova kaj narobe.

Ker je vsa ta presežna likvidnost močno vplivala na rast tečajev finančnega (in v zadnjem času tudi nepremičnega) premoženja, je potreba biti sedaj previden. Vzgonski veter na katerem so jadrale borze se obrača. Ne izginja zgolj presežna likvidnost, počasi se poslavlja tudi poceni zadolževanje. Ker je sedanja vrednost vsakega finančnega instrumenta preprosto vsota vseh pričakovanih diskontiranih denarnih tokov v času njegove življenjske dobe, je sprememba tega diskontnega faktorja zelo pomembna. Še toliko bolj pomembna je kadar se restriktivna monetarna politika sreča z zelo visokimi vrednotenji vseh vrst premoženja in evforičnim stanjem tržnih udeležencev.

Še update glede poročila iz prejšnjega tedna: kot kaže se avstrijski Ring (preko svoje luksemburške družbe) umika iz bitke za Cinkarno Celje in ne namerava objaviti prevzemne ponudbe. Upravi Cinkarne ostaja pooblastilo za nakupe lastnih delnic, delničarjem pa upanje, da se v kratkem pojavi kak nov interesent za prevzem.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.