Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


29.06.2018, 12:08

Dotik trenda

Pred nami je testiranje pomembnih ravni.

Borzni indeksi so v minulem tednu zanihali malenkost navzdol. Predvsem težave trgov v razvoju o katerih smo večkrat pisali v zadnjih komentarjih, povezani z zategovanjem monetarne politike, so najpomembnejši razlog, ki pritiska na borze. Ker so obenem tudi vrednotenja finančnih instrumentov (in s tem tudi pričakovanja vlagateljev) predvsem v ZDA na skorajda absurdno visokih ravneh, so seveda vlagatelji precej občutljivi na kakršnekoli težave na obzorju.

Od februarske korekcije so minili že štirje meseci. Trgi so se od začasnega dna doseženega 8. februarja popravili za dobrih  7%. Popravek je sedaj naletel na prvo večjo oviro. Veliko bo v naslednjih dneh/tednih namreč znova odvisno od tehnične slike. Na priloženem grafu vam prikazujemo trenutno situacijo na primeru ameriškega borznega indeksa S&P 500.

 

graf SPX 2018_junij.png

Z modro rastočo linijo je označeno 200-dnevno drseče povprečje indeksa (simple moving average). Kot lahko vidite, se je letošnji februarski padec ustavil in obrnil točno ob dotiku tega povprečja. V mesecih aprilu in maju se je nato indeks še dvakrat dotaknil in odbil od modre linije. Vse pogostejše dotikanje podporne trendne linije kaže na čedalje večjo šibkost borznega trenda. Sedaj se temu dotiku znova bližamo in sicer nekje pri vrednosti med 2650 in 2700 točk. Za nadaljevanje bikovskega trenda borze je zelo pomembno, da tudi ta dotik zdrži. To pomeni, da se mora indeks S&P500 od modre linije znova odbiti navzgor. V primeru padca pod to podporo bi namreč po sliki lahko sklepali, da se večletni rastoči trend definitivno končuje. Padec pod drseče povprečje bi prav tako odprl vrata za večjo korekcijo tečajev vsaj do vrednosti okrog 2400 točk (kar bi pomenilo dobrih 15% pod januarskim vrhom in hkrati najbrž tudi zapečatilo usodo letošnjega borznega leta razen, če bi centralne banke nemudoma ponovno odprle pipice do konca). Nevarnost je treba jemati resno, ker je 200-dnevno drseče povprečje močna psihološka meja, ki jo pri svojih odločitvah upošteva veliko število vlagateljev (in tudi trgovalnih algoritmov). Predvsem pa ta indikator opozarja na možnost sprememb dolgoročnega trenda. Zanimivo poletje bo.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.