Naj spremembe
na dan 21.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


26.10.2018, 08:35

Lov na rdeči oktober

Indeksi padli pod pomembne tehnične podpore

Drsenje tečajev na svetovnih borzah se je nadaljevalo tudi minule dni. Posebej rdeča je bila tokrat sreda, ko so pomembnejši borzni indeksi beležili skoraj 3% dnevne padce. Po več mesecih obotavljanja so se tokrat padanju pridružile tudi ameriške borze. A razlika v donosih ostaja velika. Večina trgov v razvoju je od svojega maksimuma izgubila že več kot 20%. Tem odstotkom se sedaj počasi približujejo nekateri bolj tvegani evropski trgi, denimo Španija in Italija. Nemčija se drži le malenkost bolje s cca 15% padcem od januarskega vrha. Še najbolje gre ameriškim borzam, ki trenutno izgubljajo le dobrih 7%. Gre torej za šolsko sliko počasnega širjenja okužbe iz periferije finančnega sistema proti sredini.

Kratkoročno gledano so seveda sedaj najbrž razmere nekoliko preveč nagnjene na prestrašeno, prodajno stran, zato bi utegnil nastopiti tudi trenutek za vsaj kratkoročni predah in krajši pozitivni popravek. Dolgoročna slika pa je nekoliko bolj zapletena. Na priloženi sliki lahko vidite triletni graf gibanja ameriškega indeksa S&P500.

 

graf SPX 2018_oktober.png

 

Podporna linija rastočega trenda iz začetka leta 2016 je bila vmes večkrat dotaknjena, a nikoli resno ogrožena. Do minulega tedna, ko je podpora naposled padla. Gre za zelo pomembno spremembo režima delovanja. Kot lahko vidite tudi iz grafa je do sedaj vsaka negativna korekcija veljala kot nakupna priložnost (»buy the dip«), saj so po njej delnice vsakič dosegle nov vrh. Pri spremembi režima obstaja nevarnost, da se ta situacija obrne. Vsaka pozitivna korekcija znotraj padajočega trenda utegne postati kvečjemu ugodna prodajna priložnost (»sell the rip«). Večina vlagateljev se na to spremembo zelo težko privadi. Večina današnjih vlagateljev najbrž v svojem življenju še niti ni doživela resnejšega medvedjega trenda (zadnji je star že skoraj 11 let) in si ne predstavlja kako to zgleda, predvsem s psihološkega vidika.

Dolgoročna tehnična slika borznih indeksov je torej razmeroma šibka. Kratkoročno bi sicer v naslednjih tednih lahko pričakovali manjši popravek oz. predah v prodajnem navalu, a vprašanje je ali lahko trgi tudi tokrat v kratkem znova osvojijo izgubljene vrhove. Ti so namreč v določenih primerih že kar konkretno oddaljeni. Del pretirane špekulativne evforije na katero smo v zadnjem letu dni precej opozarjali se torej počasi čisti, obenem pa za večino delnic s čisto fundamentalnega vidika še ne moremo trditi, da so posebej podcenjene. Če se bo rast obrestnih mer nadaljevala, ter negativni borzni trend vztrajal, se bo to počasi začelo odražati tudi v realnem gospodarstvu, kar se bo poznalo na slabših poslovnih rezultatih. Ti seveda nato povratno vplivajo na vrednotenja delnic. Osnovno vprašanje investicijske javnosti danes je, kako globoko morajo borzni indeksi zdrsniti, preden bodo v igro posegle centralne banke. Mi menimo, da na naslednjem decembrskem sestanku guvernerjev Federal reserve še ne gre pričakovati kakih posebnih daril za vlagatelje.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.