Naj spremembe
na dan 21.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


09.11.2018, 08:59

Medved ali bik?

Ponovni poskus zavzetja izgubljenih vrhov

Borze se nahajajo sredi pozitivnega odboja, ki smo ga napovedali pred dvema tednoma v našem predhodnem poročilu. Po našem mnenju je sedaj najlažji in najbolj predvidljiv del pozitivnega popravka za nami. Šlo je bolj za kombinacijo pretirane panike ter iztisa kratkih pozicij iz konca oktobra. »Oversold« situacija se je na ta način očistila in tržne razmere se sedaj znova počasi vračajo v evforično, »overbought« povprečje, ki je dominiralo v zadnjih dveh letih. Vlagatelji se bodo sedaj ponovno koncentrirali na redne novice iz gospodarstva, obrestne mere ipd… Tudi centralnim bankam bo zaradi zadnjega popravka tečajev delnic seveda veliko lažje nadaljevati z restriktivno monetrano politiko. Izjemno sramežljivo, pa vendarle se prebuja tudi Euribor. Je sicer še zmeraj negativen na celotnem spektru ročnosti, a manj negativen kot je bil.

Pozitivni popravek bi v naslednjih tednih torej moral počasi naleteti na prvi večji odpor. Veliko se bo govorilo o tradicionalnem decembrskem poletu tečajev, ki bi indekse ponesel na nove rekorde do konca letošnjega leta. A premagati bo treba veliko ovir. Predstavljajte si podobe  soške fronte, kjer sta vojskujoči se strani večkrat zaporedoma izrinili ena drugo iz posameznega gorskega vrha preden je prišlo do dokončnega preboja fronte. V oktobrskem delniškem padcu je bilo povzročene kar precej tehnične škode, če gledamo dolgoročne borzne trende. Premagati bo treba tudi nov dvig obrestnih mer, ki se v ZDA obeta meseca decembra. Če se še spomnete, je bil zadnji septembrski dvig pravzaprav povod za začetek padanja tečajev (vsaj tako nas prepričujejo mediji in večji del finančne industrije, ki se trudijo vsak dan za vsako desetinko dnevnega premika tečajev najti nek konkreten razlog). Bilo bi torej zelo zanimivo, če bi decembrski dvig obrestnih mer sprožil nakupno evforijo in pognal borze v nasprotno smer od septembrskega dviga. Veseli december bi po drugi strani morda lahko sprožil Trump z ureditvijo trgovinskih odnosov s Kitajsko, kar bi bil velik obrat od dosedanjega zaostrovanja in veliko olajšanje za svetovne borze.

Dolgoročna slika borznih fundamentov se medtem ni bistveno spremenila. Oktobrski padec je bil pač prenizek, da bi lahko govorili o širše podcenjenih tečajih delnic, še več sedanji hitri pozitivni odboj jih je znova vrnil v močno precenjeno območje, kjer so se nahajali večji del obdobja zadnjih dveh let. Čakamo torej na kaj bolj resnega.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.