Naj spremembe
na dan 22.03.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


14.12.2018, 09:29

Nikogaršnje ozemlje

Minuli teden ni prinesel večjih premikov tečajev

Padanje borznih indeksov se je sicer nekoliko umirilo, vlagatelji sedaj upajo na informacije, ki bi tečaje porinile navzgor. Smo na nikogaršnjem ozemlju, saj je bila na eni strani v zadnjih mesecih storjena kar konkretna tehnična škoda na t.i. bikovskem trendu po drugi strani pa tudi medvedji trend še ni povsem izoblikovan. Naslednji tedni oz. meseci bodo torej odločilni.

Dolgoročnejša slika je sledeča:

 

graf SPX 2018_december.png

 

Na grafu indeksa S&P500 vidimo, da je ta novembra zdrsnil pod večletno rastočo podporno linijo. Takrat smo opozarjali, da bo to pomenilo spremembo režima obnašanja borznih tečajev. Iz neustavljive rasti zadnjih dveh let prehajamo v fazo dvoma. Naslednja podporna raven se nahaja v območju vrednosti 2.600 točk in je na grafu prikazana z vodoravno črto. Vrednost indeksa se trenutno nahaja v območju med obema linijama, kjer išče smer. Morebiten padec pod vodoravno podporno linijo odpira vrata naslednjemu prodajnemu valu, ki pravzaprav nima resne podpore vse do vrednosti cca 15% nižje. Z vsakim takim prodajnim valom se spreminja tudi sentiment vlagateljev. Padec pač razumljivo ubija voljo vsem nedavnim kupcem.

Psihologom je dobro poznan t.i. »recency bias«, ko ljudje pri razmišljanju glede prihodnosti večjo težo pripoznamo dogodkom v bližnji preteklosti, kot tistim v daljni preteklosti. Če so torej borze rasle pretekli teden ali mesec, ljudje večinoma predvidevajo tudi rast v naslednjem tednu ali mesecu. Seveda pa ta efekt velja tudi v negativno smer. Dlje časa kot trgi ne uspejo več doseči novih vrhov, več vlagateljev bo prepričanih v nadaljnje padanje tečajev, kar pa znova povratno vpliva na še povečan prodajni pritisk. Ta v končni fazi kulminira v t.i. »fazi kapitulacije«, ko so skoraj vsi prepričani, da bo samo še padalo ter, da delnic nima smisla kupovati. Najbrž ni treba, da vam namignemo, da se takrat delnice še kako splača kupovati. A od te faze smo še zelo oddaljeni, zato ne prehitevajmo dogodkov.

Evropske delnice in delnice trgov v razvoju počasi drsijo že skoraj vse leto. Ameriške so se temu trendu priključile v zadnjih dveh mesecih. Pri vlagateljih torej postopoma narašča dvom v vzdržnost pozitivnega trenda, saj »recency bias« počasi a vztrajno prehaja iz pozitivne v negativno fazo. To ne velja zgolj na borzah temveč tudi na splošno v potrošnji in proizvodnji gospodarstva. Ko se enkrat na borzah nato vzpostavi negativen sentiment vlagateljev, jih nič več ne ustavi pred črednim umikom iz tveganih oblik premoženja. Za negativen sentiment je namreč močno značilna nenaklonjenost tveganjem. Tudi zaradi tega velja v finančnem žargonu pravilo, da 10% padec borznih indeksov označujemo kot korekcijo (kjer je pozitiven obrat še možen), 20% padec pa kot začetek daljšega medvedjega trenda, ker nenaklonjenost tveganjem vlagatelje sili v zniževanje izpostavljenosti in s tem nadaljnje padce vrednosti premoženja. Zaenkrat se torej nahajamo ravno nekje v vmesnem območju in čakamo na razplet dogodkov. Smo si želeli zanimivo leto? Imamo ga…

 

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.