Naj spremembe
na dan 22.03.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


20.12.2018, 15:51

The Stock Market Never Goes Down Anymore

Naslov, ki bo zaznamoval leto

Iztekajo se zadnji trgovalni dnevi letošnjega leta, zato lahko izkoristimo priložnost za povzetek dogajanja. Leto pred tem, torej 2017, je bilo izjemno linearno, konstantno naraščajoče in se je zaključilo z odločitvijo predsednika ZDA, da predlaga znižanje davčne stopnje za korporativne dobičke, kar je razumljivo povzročilo navdušenje borz. Leto 2018 se je posledično začelo z zelo visokimi pričakovanji in evforijo vlagateljev. To so bili obenem tudi zlati časi kriptomrzlice, ki je ravno tako dosegala svoj vrh. Praktično ni bilo finančnega analitika, ki bi si v začetku leta upal napovedati negativna gibanja na borznih trgih. Karierno tveganje in čredni nagon sta v tej industriji enostavno premočna dejavnika.

Naskok novih vrhov borznih indeksov je trajal še ves mesec januar nato pa so tečaji delnic obrnili smer. Februarja smo bili priče prvemu večjemu padcu, predvsem na trgih v razvoju in evropskih trgih. Padec so mediji pripisovali dvigu obrestnih mer s strani ameriške centralne banke FED, kar je povzročilo rast vrednosti ameriškega dolarja in posledično strahove pred finančnimi težavami držav v razvoju, ki so močno odvisne od dolarskega zadolževanja (Argentina, Turčija,…). Drsenje je trajalo do sredine marca nakar se je situacija malce stabilizirala. Trgi so se popravili a razen ameriških niso več uspeli osvojiti novih vrhov. Že avgusta se je namreč začelo ponovno drsenje.

Tokrat so navzdol vlekle predvsem evropske delnice zaradi nejasnosti glede odhoda Velike Britanije iz EU ter naraščanja politične negotovosti in konfrontacije z novo italijansko vlado glede proračunskih politik. Strahove je začel s svojo twitter politiko razvnemati tudi ameriški predsednik z vodenjem odkritega konflikta glede trgovinske politike s Kitajsko. Ohlajanje kitajske gospodarske rasti povratno znova najbolj straši evropske izvoznike, predvsem Nemčijo, katere primarni borzni indeks DAX se trenutno sooča s skoraj 20% padcem z letošnjega januarskega vrha.

Kljub očitnemu poslabšanju razmer na večini svetovnih borz pa so ameriški borzni indeksi vztrajali v pohodu na nove rekorde. Šlo je predvsem za podaljšan efekt davčnih olajšav iz začetka leta, ki so povzročile začasen skok BDP v naslednjih kvartalih, kar je takrat sovpadlo s še zmeraj dovolj ekspanzivno monetarno politiko. Hkrati so davčne olajšave povzročile visoko rast proračunskega primanjkljaja, zaradi česar vztrajno naraščajo tudi obrestne mere na ameriške obveznice. To dejstvo, ter čedalje bolj restriktivna monetarna politika, sta naposled v mesecu oktobru vendarle začela plašiti ameriške vlagatelje, ki so s prodajami delnic v zadnjih dveh mesecih povzročili cca 15% znižanje tečajev tudi čez lužo. In tako smo danes tukaj z večino svetovnih borz pod nivoji iz začetka leta.

Nanizali smo vam pretežni del razlogov, ki jih mediji v letošnjem letu navajajo kot krivdo za dogajanje v nasprotju s tistim, kar je bilo pričakovano. Kar se nas tiče se držimo večkrat izraženega mnenja, da je bila že tekom celotnega leta 2017 na trgu pristona kombinacija izjemno nadpovprečnih (v določenih segmentih celo absurdnih) vrednotenj delnic ter pretirano evforičnega sentimenta vlagateljev. Ta kombinacija tradicionalno signalizira podpovprečne bodoče donose tistim, ki so v tem obdobju lastniki delnic. Stanje je nato januarja 2018 kulminiralo s klasičnim »melt-up« log periodičnim pospeškom, ki vase posrka še zadnje dvomljivce. Najlepši prikaz takratne brezglave evforije je bil naslov članka na finančnem portalu Bloomberg, datiranega na 12. januar 2018: »The Stock Market Never Goes Down Anymore«. Ko preberete take naslove, lahko slutite, da je vrh zelo blizu.

Leto 2018 je bilo torej vsekakor precej bolj zanimivo od predhodnega, kaj pa obeta prihajajoče leto? Če nas občutek ne vara, bo vsaj glede borznega dogajanja še bolj zanimivo od iztekajočega se leta, kakorkoli se bo pač končalo. Volatilnost namreč raste in volatilnost pomeni dogajanje… A ne glede na borzne kaprice, naj bo vaše leto 2019 zaznamovano predvsem z obilo osebne sreče. To je tisto, kar na koncu res šteje.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.