Naj spremembe
na dan 22.03.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


11.01.2019, 08:15

Eksploziven štart v novo leto

Borzni indeksi v bitki s časom

Sredi decembra smo opozorili, da padec vrednosti ameriškega borznega indeksa S&P500 pod mejo 2.600 točk predstavlja možnost sunkovitega pospeška navzdol. To se je dejansko zelo hitro tudi zgodilo, saj so borze nato do konca leta zdrsnile za dodatnih deset odstotnih točk. V zadnjih dneh decembra in prvih dneh letošnjega leta se je tako oblikovala ekstremno oversold situacija s precej prestrašenim sentimentov vlagateljev. V zraku je že kar dišalo dišalo po vsaj kratkoročnem preobratu.

Ker nič ne gre navzdol v ravni črti, so agresivni »short-covering« popravki zelo značilen pojav v t.i. padajočem borznem trendu. Trenutno se tak popravek tudi dogaja, kar lahko vidite na priloženi sliki. Cilj takega popravka je vsaj doseči prejšnjo podporno raven (cca 2.600 točk v primeru indeksa S&P500). Iz slike lahko vidite, da bo območje med 2.600 in 2.700 točkami predstavljalo to pomembno oviro. V tem območju se namreč nahaja več odporno-podpornih indikatorjev, ki bodo testirali voljo vlagateljev. Modra krivulja denimo predstavlja 50 dnevno drseče povprečje indeksa, rdeča krivulja pa še pomembnejše 200 dnevno drseče povprečje. Poleg tih dveh imamo še padajočo premico (zeleno), ki označuje zgornji rob kanala oblikovanega na dveh lokalnih vrhovih iz začetka oktobra in decembra.

 

Tehnična slika S&P500 januar 2019.png

 

Nad grafom in pod njim sta še dva indikatorja sentimenta (RSI In MACD), ki sta bila še pred tednom dni močno oversold, sedaj pa se zaradi hitrosti popravka že bližata nevtralnemu območju. Vse skupaj torej predstavlja zgoščeno območje ovir in pasti, ki jih mora trg premagati, če se želi rešiti trenda, ki zaenkrat zgleda kot začetna faza medvedjega cikla. Za resno prekinitev tega potencialno nastajajočega medvedjega trenda bi morali vlagatelji vrednost borznega indeksa čim prej poriniti nad padajočo zeleno premico, ki označuje zgornji rob kanala ter, če je le mogoče, kmalu zatem prebiti še krivuljo 200 dnevnega drsečega povprečja (označeno z rdečo barvo). To bi za nekaj časa definitivno umirilo strahove.

Ker se trenutno nahajamo tik pod vrednostjo 2.600 točk lahko ugotovimo, da je najlažji in predvidljivejši del popravka za nami. To namreč že predstavlja cca 10% odboj od dna doseženega okrog preteklega božiča. Če se bodo trgi želeli prebiti čez naslednje ovire bo potrebnih nekaj res pomembnih pozitivnih informacij. Pomembno je tudi dejstvo, da trgi trenutno niso več v oversold fazi temveč prehajajo v nevtralno. Rast od tu dalje bo znova začela krepiti overbought vzdušje, kar bo še dodatna ovira napredovanju borznih indeksov. In še pomembneje, rast od tu dalje bo znova krepila tudi tiste sile, ki se zavzemajo za nadaljevanje restriktivne monetarne politike. Decembrski padec borznih indeksov je namreč tako spremenil situacijo, da skoraj nihče več ne pričakuje novih dvigov obrestnih mer v letošnjem letu. Če pa se tečaji delnic sedaj vrnejo na rekordne ravni iz preteklega leta, potem se bo vrnila tudi restriktivna monetarna politika.

 

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.