Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


25.01.2019, 10:02

Razhajanja

Kaj pravijo nabavni managerji?

Ta teden bomo pustili dogajanje na borznih trgih ob strani in si pogledali kaj se dogaja v realnem gospodarstvu. V januarju je bilo objavljenih večina kazalnikov proizvodnje po državah. Najbolj zanimiv je t.i. Purchasing Managers Index oz krajše PMI. Gre za mesečno anketiranje višjega vodstva v podjetjih glede novih naročil, obsega zalog, terjatev, novih zaposlitev ipd… Vrednosti indeksa se nahajajo med vrednostima 0 in 100, pri čemer vrednost nad 50 označuje širitev poslovanja, pod 50 pa krčenje.

V večini držav se vrednost indeksa PMI znižuje že skozi celotno leto 2018. Ravno zadnji mesec, torej december, se je vrednost tega indeksa v nekaterih največjih proizvodnih (in posledično izvoznih) velesilah kot sta Nemčija in Japonska, močno približala številki 50, ki loči ekspanzijo od krčenja gospodarske aktivnosti. Na Kitajskem je prvič po treh letih celo padla malenkost pod 50.

 

EuroareaPMI.png

Na zgornji sliki je prikazano gibanje skupnega indeksa PMI za države evroobmočja, na spodnji sliki pa za ZDA.

 

UsaPMI.png

 

Jasno se vidi, da je evroobmočje sredi ohlajanja gospodarske aktivnosti, česar pa še ne moremo trditi za ZDA. Tudi tam je sicer trend v zadnjem letu dni navzdol, vendar ni tako izrazit kot v državah evroobmočja oz. Japonske in Kitajske. Ta razlika v fazah gospodarske aktivnosti pa je še bolj zanimiva, če jo pogledamo v nekoliko drugačni luči. V luči monetarne politike. Katera od navedenih držav edina izvaja recimo temu »restriktivno« monetarno politiko? Če lahko z veliko domišljije in zadrževanja smeha dvig obrestnih mer na 2,5% označimo kot restriktivnega, potem so to v tem trenutku ZDA. Vsi ostali našteti so še vedno v območju ničelnih ali negativnih obrestnih mer ter bolj ali manj očitnega likvidnostnega intervencionizma na finančnih trgih.

V državah v katerih se še zmeraj izvaja močna monetarna podpora se gospodarska aktivnost torej ohlaja, v edini državi, ki presežno likvidnost že več kot leto dni aktivno umika s trga pa ohlajanja še ni. Ugotovimo lahko sinhronizirano globalno gospodarsko ohladitev v državah z ekspanzivno monetarno politiko. Lahko kdo od doktorjev ekonomije na čelu centralnih bank pojasni ta pojav? Odgovor je sicer znan že vnaprej: če stimulus ne deluje, je potrebno še več stimulusa.

 

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, zaposlen pri družbi Primorski skladi d.o.o. Vsebina poročila oz. njegovi posamezni deli so izključno osebno mnenje avtorja in ne predstavljajo mnenja družbe PFCI, d.o.o. ali družbe pri kateri je avtor zaposlen. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav izdajateljev na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Primorski skladi d.o.o. opravljajo dejavnost pod nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43.