Naj spremembe
na dan 20.02.2019


Oznaka Vrednost % Spr.
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
TR1R 0,201 99,01
ITBG 0,400 99,00
ITBG 0,400 99,00
 
Povej naprej  |  A-  |  A+  |  Natisni


29.07.2011, 14:09

Cristiano Ronaldo garant za stabilnost evra

Slišati je absurdno, a več o naslovni temi na koncu poročila.

V prejšnjem poročilu smo namreč obljubili, da se bomo malce bolj posvetili zadnjemu reševalnemu paketu za Grčijo, ki so ga evropski finančni ministri pripravili prejšnji četrtek. Objava tega dogovora (že tretjega reševalnega svežnja v zadnjem letu dni) je namreč močno pozitivno odmevala na svetovnih borzah. A ko smo se končno dokopali do bolj podrobnih podatkov o vsebini paketa, smo seveda ponovno ostali razočarani. Izmed vseh dosedanjih poskusov reševanja je ta zadnji najbolj zapleten in ga laična javnost tudi najtežje razume. Morda so finančni ministri upali ravno to, da bo zapletena besedna igra trge prepričala, da gre za resen ukrep, ki bo dokončno stabiliziral razmere.

V grobem je bistvo reševalnega paketa v tem, da se grški dolgovi prestrukturirajo v bolj dolgoročne (od 15 do 30 let) z nižjo obrestno mero. Del tega prestrukturiranja bi nosil tudi zasebni sektor (banke) s tem, da bi v primeru pristanka na dolgoročnejšo zapadlost dobili dodatne garancije iz posebnega evropskega stabilizacijskega sklada oblikovanega za ta namen. Ker je vse več evropskih držav v hudih finančnih težavah je jasno, da največje breme financiranja tega sklada odpade na nemške davkoplačevalce. Kakšna bo njihova zadnja beseda v tej zgodbi?

Žal tudi v tem scenariju ostaja nerešen bistven problem. Višina grških dolgov namreč. Samo podaljšanje roka odplačila in znižanje obrestne mere ni dovolj pri obsegu dolgov, ki dosega že skoraj 150% BDP. Grčija mora zmanjšati znesek svojih dolgov in to lahko doseže zgolj s konkretnim odpisom najbrž vsaj v višini 50%, če želi stabilizirati javne finance. Nekdo bo moral požreti izgube, ki v tem procesu nastopijo. Zadnji reševalni paket je zgolj preložil datum potencialnega grškega bankrota, nikakor pa te možnosti ni odpravil. Še huje, ta paket se niti ne poskuša dotakniti italijanskih ali španskih težav, ki pa v absolutnem znesku večkratno presegajo grške.

Tudi finančni trgi so po začetni evforiji že v nekaj dneh zaslutili, da niti ta načrt ne predstavlja resne rešitve težav, kar se je pokazalo predvsem na italijanski in španski borzi. Tamkajšnje bančne delnice so po dveh dneh rasti začele ponovno strmo upadati. Finančni ministri EU tvegajo, da so s tem načrtom zapravili zadnjo možnost zaupanja trgov. Lahko bi rekli, da gre tokrat za stavo na vse ali nič. Za rdeče številke na borzah pa niso odgovorni samo evropski politiki temveč tudi ameriški. Debata o tamkajšnjem proračunu nikakor ne pride do zaključka, kar povzroča nemir na finančnih trgih. Govorice o bankrotu ZDA so sicer klasično medijsko pretirane, a sveženj varčevalnih ukrepov okoli katerega se trenutno krešejo mnenja bo vsekakor vplival na nižjo gospodarsko rast na drugi strani Atlantika.

Za domače delničarje je tokrat pomembna novica najbrž preoblikovanje investicijske družbe Nacionalna finančna družba 1 (oznaka NF1N) v vzajemni sklad. Zaradi preoblikovanja je trgovanje s to delnico na borzi zaustavljeno, imetniki pa bodo v zameno za delnice prejeli investicijske kupone sklada. Če jih bodo želeli unovčiti, bodo to lahko storili neposredno pri družbi za upravljanje. Seveda je upravljalec poskrbel za ustrezno visoko skupno izstopno provizijo, ki vam knjigovodsko vrednost kupona v prvem letu po preoblikovanju zniža za 23%, v drugem letu pa za 13%. Od tretjega leta dalje je izstopna provizija 3%. Knjigovodska vrednost enega kupona na dan 27.7.2011 znaša 0,81 EUR. Če od tega odštejemo 23% izstopne provizije, pridemo na vrednost 0,62 EUR, kar je približno toliko, kolikor je delnica kotirala v zadnjih mesecih na borzi.

Ker so počitnice si tudi mi lahko privoščimo malce rumenega pisanja, zato bomo ta prispevek zaključili v bolj lahkotnem tonu. Morda se vam bo zdelo smešno ampak je res. Španska regionalna bančna skupina Bankia, največja financerka nogometnega kluba Real Madrid, je v zameno za likvidnostna posojila Evropske centralne banke (ECB) zastavila kar nogometnega igralca Cristiana Ronalda (oz. njegovo pogodbo). Bankia je namreč pred časom madridskemu klubu posodila denar za nakup tega igralca in ima torej »zastavno pravico« nad njim. To pravico je kot zavarovanje v zameno za likvidnostna posojila prenesla na ECB. Paradoks situacije je v dejstvu, da najbrž danes Cristiano Ronaldo predstavlja še najbolj kvalitetno premoženje v portfelju ECB, ki ga zahvaljujoč nakupom v zadnjem letu dni sestavljajo predvsem drugorazredne grške, ciprske, irske in portugalske obveznice. Po domače povedano, če želite vedeti kakšen bo tečaj evra proti ostalim valutam, morate odslej dalje obvezno spremljati špansko nogometno ligo. Upajmo, da si poba le ne bi poškodoval kakega gležnja!

Razkritja:

Avtor: Peter Mizerit, član uprave. To poročilo nima narave »priporočila« iz 378. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (UL RS št. 67/07). Vsi podatki predstavljeni v poročilu so zajeti iz objav v tiskanih ali elektronskih medijih ter uradnih objav na spletni strani Ljubljanske borze SEO-NET. Borznoposredniška družba PFCI, d.o.o. kot sestavljalec poročila ne odgovarja za popolnost in točnost posredovanih podatkov, ki jih pridobi iz omenjenih virov. To obvestilo ne upošteva izkušenj, finančnih možnosti in namenov posamezne osebe v zvezi z naložbami v vrednostne papirje. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v vrednostne papirje je pogoj za oblikovanje investicijske odločitve v zvezi s prodajo ali nakupom delnic, oziroma drugih investicijskih odločitev. Zgodovinski podatki o donosih vrednostnih papirjev ne zagotavljajo donosov v prihodnosti. Vse podatke glede premoženja in poslovanja družb, ki kotirajo na organiziranem trgu ter gibanja cene delnic, lahko pridobite pri izdajatelju. Dodatna razkritja: http://www.pfci.si/index.php?page=static&item=43. Pristojni nadzorni organ borznoposredniške družbe je Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.